AQUACEL® krytia

Prekážky hojenia

Je už dlho známe, že nadbytok exsudátu a infekcia odďaľujú hojenie rán. Teraz už rozumieme viac, akú úlohu zohráva biofilm pri oneskorenom hojení rán.

Pozrite sa, ako biofilm odďaľuje hojenie rán:

Biofilm sa vytvorí, keď kolónie baktérií začnú tvoriť vrstvu slizu na svoju ochranu9.Podieľa sa približne na 80 % všetkých infekcií v zdravotníctve10. S biofilmom je spojený zubný povlak, močové infekcie a aj očné infekcie11-13. Nie je to vždy vidieť, ale väčšina chronických rán obsahuje biofilm14 – ktorý je potom hlavnou príčinou oneskoreného hojenia rán15 a prekurzorom pre infekciu.16

Biofilm je ťažké úplne odstrániť17 – aj keď sa urobí debridement, tak sa rýchlo obnoví18. Je rezistentný na:

  • Antimikrobiálne činidlá ako je PHMB*19, med20, jód21,22 a striebro23
  • Antibiotiká24
  • Pokusy tela čistiť spodinu rany25 a uzatvárať ranu19

 

Informácie získané prostredníctvom cookies používa spoločnosť ConvaTec na lepšie porozumenie návštevníkov a spôsobu ich interakcie s webovou stránkou. Všetky informácie sú anonymné, ale sledujú trendy, ako napríklad spôsob, akým sa pohybujú po webovej stránke.

Pokračovaním prehľadávania stránky, súhlasíte s používaním cookies. Ak si chcete zablokovať cookies pokračujte na inštrukcie.

Viac o používaní Cookies na našej stránke sa môžete dozvedieť na Politika Cookies