Hojenie rán

Všetko, čo potrebujete pre kvalitnejší život vašich pacientov

Pre zdravotníckych pracovníkov predstavuje starostlivosť o ranu viac, ako len samotné hojenie. Prioritou zdravotníckych pracovníkov v oblasti hojenia rán je rýchlo a dlhodobo skvalitniť život pacienta predovšetkým prostredníctvom správnej, účinnej a finančne efektívnej liečby. Pre dosiahnutie týchto cieľov je potrebné zvoliť najvhodnejšie prostriedky a metódy liečby ako pre samotnú liečbu rany, tak pre kvalitnú starostlivosť o ranu. ConvaTec Hojenie rán prináša vhodné riešenie.

ConvaTec Hojenie rán je nový koncept v liečbe a starostlivosti o rany. Predstavuje široký zoznam služieb a odborného vzdelávania, podporený výrobkami na liečbu a starostlivosť o rany najvyššej kvality, ktoré sú starostlivo vyvíjané a skúšané vedeckými pracovníkmi spoločnosti ConvaTec.

Vďaka našej flexibilite sme schopní nájsť riešenie ušité na mieru a reagovať na požiadavky pre úspešnú liečbu rany. Spoločnosť ConvaTec sa vždy snažila posúvať vývoj a výskum výrobkov na liečbu rán dopredu a byť o krok vpredu pred ostatnými výrobcami. ConvaTec Hojenie rán naviac prináša pomoc pri pochopení a riešení takého zložitého procesu, akým je hojenie rany.

Služby

Vykonať zmeny v poskytovaní služieb pre hojenie a starostlivosť o rany predstavuje komplexný a dlhodobý proces. To je aj dôvod, prečo ConvaTec úzko a dlhodobo spolupracuje so zdravotnými poisťovňami a s vedúcimi osobnosťami v oblasti hojenia rán na Slovensku.

Vďaka našim vedomostiam a skúsenostiam z krajín s veľkou tradíciou v oblasti vlhkého hojenia rán vám ConvaTec Hojenie rán môže ponúknuť informácie vysokej odbornej hodnoty nielen o našich výrobkoch, ale aj o ich správnom použití pre daný typ rany. V dnešnej dobe poskytujeme túto službu viacerým kľúčovým špecializovaným pracoviskám v SR. Tak prečo by sme nepomohli aj vám?

Uvedomujeme si, že sa naše zdravotnícke prostredie líši od zahraničných, snažíme sa skúšať všetky naše výrobky u nás na Slovensku, na slovenských pracoviskách a poskytovať tak našim zákazníkom relevantné údaje a informácie o ponúkanom krytí.

ConvaTec vám ponúka okrem osobných návštev našich odborne vyškolených regionálnych reprezentantov aj druhý zdroj informácií, našu bezplatnú telefónnu linku: 0800 800 111, na ktorej vám naša pracovníčka pomôže nájsť odpoveď na vaše otázky týkajúce sa adekvátneho použitia našich produktov na rany a ich cien. Tiež vám poradí v otázkach dostupnosti našich produktov a poskytne vám kontakty na našu distribúciu. Druhým nie menej významným zdrojom informácií sú tieto stránky, kde nájdete všetko o našich produktoch, službách a aktivitách. 

 

Navigace