Alginátové krytie

Suché krytie tvorené vláknami z hnedých morských rias, ktoré obsahuje vápenaté (Ca) a sodné (Na) ióny. Pri aplikácii krytia sa ióny sodíka prítomné v exsudáte nahradia iónmi prítomnými v algináte a dochádza k premene alginátových vlákien na hydrofilný neadherentný gél.

Kaltostat®

Kaltostat® je alginátové krytie s vysokým obsahom kyseliny gulurónovej. Má preto vysokú absorbčnú vlastnosť a zároveň si zachováva celistvosť pri priložení na ranu. Kaltostat® má tiež hemostatický účinok, pretože jeho matrice podporujú tvorbu krvnej zrazeniny, čím prispieva k zastaveniu mierneho krvácania.

Kaltostat® výplň (pre hlboké rany)Kaltostat® Cavity (pro hluboké rány) 

Kaltostat® je alginátové krytie s vysokým obsahom kyseliny guluronovej. Vykazuje preto vysokú absorbčnú vlastnosť a zároveň si zachováva celistvosť pri priložení na ranu. Má hemostatický účinok na mierne krvácajúce rany.

Navigace