Typy rán

Uvedená schéma znázorňuje, ako sa farba spodiny rany líši v jednotlivých štádiách hojenia. Pomocou tejto jednoduchej schémy môže byť ľahko určené prevažujúce štádium rany, a tak ľahšie zvolené vhodné krytie. Je prirodzené, že rana môže vykazovať viac ako jedno štádium hojenia súčasne, a preto je potrebné brať túto skutočnosť do úvahy vždy pri výbere primárneho a sekundárneho krytia.

Hojenie rán

Spoločnosť ConvaTec vytvorila katalóg Hojenie rán (Sprievodca výberom a používaním produktov pre hojenie rán), ktorá poskytuje informácie o tom, aké krytie použiť pre konkrétny typ rany určitej etiológie a typu v konkrétnej fáze hojenia. Táto brožúra je založená na nasledovných kľúčových pilieroch:

  • Nastavenie optimálnych podmienok pre hojenie
  • Starostlivosť o pacienta

Tieto základné časti obsahujú množstvo ďalších dôležitých faktorov ovplyvňujúcich výsledné rozhodnutie:

  • Určenie typu rany (vred predkolenia, preležanina, diabetický vred, pooperačné rany, onkologické rany a popáleniny) a príčin vzniku defektu, ďalej tiež vek a liečivá podávané pacientovi, výživu a ostatné faktory ovplyvňujúce hojenie rany.
  • Nastavenie optimálnych podmienok zahŕňa zvládanie exsudátu, odstránenie nekrotického a odumierajúceho tkaniva a samozrejme zvládanie infekcie rany a podporenie granulácie a epitelizácie. Pre zabezpečenie týchto rozdielnych procesov máme v portfóliu ConvaTec Hojenie rán k dispozícii niekoľko rôznych technológií krytí. Odporúčania kedy a ako ich používať sú uvedené v Hojení rán (Sprievodca výberom a používaním produktov pre hojenie rán) pre jednotlivé indikácie.
  • Starostlivosť o pacienta berie do úvahy kvalitu jeho života a vyhovenie jeho nárokom a požiadavkam.

Brožúra Hojenie rán (Sprievodca výberom a používaním produktov pre hojenie rán) je navrhnutá tak, aby rýchlo a prehľadne poskytla informácie o tom, ako najlepšie zabezpečiť optimálne podmienky pre hojenie rany. Obsahuje jasné a výstižné spojenie medzi typom rany, jej momentálnym stavom a krytím vhodným pre aplikáciu. Jednoducho povedané, vlhké hojenie rany je na dosah vašej ruky.

Tu si môžete pozrieť tabuľku s prehľadom produktov ConvaTec a odporúčaním na jednotlivé typy rán. 

Navigace