Diabetický vred

Defekty dolných končatín a iné komplikácie v tejto oblasti sú hlavnou príčinou morbidity, mortality a vzniku handicapu u ľudí s diabetom. Pri výskyte neuropatie alebo ischémie vedú následky minimálnej traumatickej príhody k tvorbe vredu so zlyhaním mechanizmov hojenia rany. Akonáhle dôjde k amputácii jednej dolnej končatiny, prognóza tej druhej nie je príliš dobrá.

Navigace