Pooperačné rany

Úspešné hojenie pooperačnej rany u ľudí so zníženou schopnosťou hojenia per primam (vek, znížená imunita) si vyžaduje bezpečné krytie rany, ktoré má nielen antimikrobiálnu funkciu, ale tiež podporuje a urýchľuje prirodzené mechanizmy hojenia rany. U starších pacientov s ortopedickou ranou často dochádza ku komplikáciám a je často potrebné poradiť si s infekciou, ktorá bráni úspešnému zahojeniu miesta po chirurgickom zákroku a zabezpečiť celkovú úspešnú rekonvalescenciu pacienta.

Navigace