Preležaniny

Preležanina (dekubit) je oblasť ohraničeného poškodenia kože a podkožných tkanív pôsobením tlaku, trením či kombináciou oboch faktorov. Vzniká na tých miestach, kde sú kostné výčnelky, na ktorých je najväčšia váha tela chorého. K vytvoreniu preležaniny dochádza pri pripútaní pacienta na lôžko alebo pri zníženej pohyblivosti. Vzniku tohto druhu defektu je možné predísť. Podmienkou hojenia preležanín je vytvorenie celkových podmienok zahŕňajúcich predovšetkým pohybový režim, úpravu nutričného stavu, vnútorného prostredia či zlyhávania srdca. Preležaniny rozdeľujeme podľa závažnosti a hĺbky poškodenia tkaniva na I. až IV. stupeň.

Navigace