Všeobecné informácie

Spoločnosť ConvaTec vždy pozitívne prispievala k zvyšovaniu kvality ľudského života a my v tomto trende pokračujeme. S tým, ako sa vyvíjajú zdravotnícke technológie a menia sa ľudské potreby, čelíme novým výzvam a hľadáme také produkty, ktoré by boli riešením pre všetky štádiá hojenia rany, a to je to, čo dnes špecialisti v oblasti hojenia rán hľadajú a potrebujú.

Aby sme boli schopní reagovať na tieto nové podnety, vytvorili sme novú hybnú silu v oblasti hojenia rán, a tou je koncept ConvaTec Hojenie rán, ktorý jasne definuje náš komplexný prístup k hojeniu rán. Koncept ConvaTec Hojenie rán berie na vedomie skutočnosť, že pokiaľ chceme uľahčiť a zefektívniť proces hojenia rán, musíme sledovať celý proces hojenia – od začiatku až do konca.

Koncept ConvaTec Hojenie rán nie je len o krytí, ale zahŕňa všetky zložky starostlivosti o ranu. To pre nás znamená zisťovať potreby zdravotníkov, pochopiť problematiku a brať na vedomie tlak, pod ktorým sú nútení zabezpečovať optimálnu lekársku starostlivosť. Dôležitý je fakt, že sa ConvaTec Hojenie rán sa zameriava na konečného spotrebiteľa, a tým je vždy pacient.

Spoločnosť ConvaTec obdržala dve hlavné ceny od časopisu Journal of Wound Care vydávaného Svetovou úniou spoločností pre hojenie rán (World Union of Wound) v roku 2016

  • AQUACEL®Ag+ Extra bol uznaný nezávislým panelom expertov ako najviac inovatívny krycí materiál na rany

  • Výskumný a rozvojový tím spoločnosti ConvaTec obdržal cenu za vedecký prínos v kategórii Infekcia a biofilm

Viac si prečítajte v dokumente PDF.

 

Navigace