Úhrada a limity

Úhrady a limity

Pomôcky na autokatetrizáciu sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Patria do skupiny B10.

Chronická retencia moču: 120 ks mesačne

Ak počas každoročného urodynamického vyšetrenia presiahne tlak detruzora 40 cm vodného stĺpca pri objeme nižšom ako 400 ml: 150 ks mesačne, maximálne 180 ks za mesiac. 

 


Navigace