Objednávky a distribúcia

Produkty spoločnosti ConvaTec si môžete objednať u týchto distributérov:

STOMIA, s.r.o.

Staničné námestie 1

040 01 Košice

Telefon / Fax: +421 55 / 625 22 88

tel. : 055/623 00 67

tel. : 055/623 13 41

mobil :  0907794861

E-mail: stomia@stomia.sk

 

PHOENIX, Z.z., a.s.

Pribylinská 2/A

831 04 Bratislava

Telefón: +421 2 / 499 99 111

 

PHAREX, s.r.o.

Prieložtek 1

036 01 Martin

Telefón: + 421 43 / 381 04 70, 0918 910 999

Fax: +421 43 / 4223 569

E-mail: objednavky@pharex.sk, nemcekova@pharex.sk

Navigace