Regionálni reprezentanti

chcete, aby vás navštívil náš regionálny reprezentant ohľadom starostlivosti o stómiu, produktov pre vlhké hojenie rán alebo kvôli produktu pre manažment tekutej a polotekutej stolice, nájdite si ho na tejto stránke podľa regiónu, v ktorom sa nachádza vaše pracovisko a napište na jeho e-mail konkrétnu požiadavku. Náš regionálny reprezentant vás bude kontaktovať a navštívi vás v najbližšom možnom termíne.

Regionálni reprezentanti pre oblasť hojenia rán a manažment tekutej a polotekutej stolice

Mgr. Tatiana Kálmanová

Región: západ

Email: tatiana.kalmanova@convatec.com

Barbora Měšťanová

Región: východ

Email: barbora.mestanova@convatec.com

Ing. Petra Pročkova 

Region: sever

Email:petra.prockova@convatec.com

Ing. Pavlína Kertészová

Region: stred

Email:pavlina.kerteszova@convatec.com

Regionálni reprezentanti pre oblasť stómie a intermitentnej katetrizácie

Ing. Stanislav Obertáš

Región: západ

Email: stanislav.obertas@convatec.com

Mgr. Simona Kramarčíková

Región: stred

Email: simona.kramarcikova@convatec.com

Mgr. Anežka Smyková

Región: východ

Email: anezka.smykova@convatec.com
Navigace