Manažment stolice

Všeobecné informácie

Flexi-Seal® Signal FMS

Spoločnosť ConvaTec vždy prinášala produkty, ktoré vyjadrovali jej poslanie, čiže snahu o predĺženie ľudského života a zlepšenie jeho kvality. Uviedla na trh celý rad výrobkov, ktoré znamenali revolúciu v starostlivosti o stómie, rany a pokožku a predstavovali najmodernejšie postupy a produkty, ktoré pomáhali riešiť závažné problémy. Splnenie kritických potrieb zákazníka je kľúčovým cieľom snáh spoločnosti ConvaTec priniesť na trh ďalší inovovaný výrobok – vznikol tak jedinečný nový produkt, určený k lepšiemu zvládaniu fekálnej inkontinencie. Týmto produktom je Flexi-Seal® Fecal Management System (FMS), systém na zvládanie fekálnej inkontinencie.

Flexi-Seal® Signal FMS je dočasné záchytné zariadenie, ktoré je indikované pre ležiacich alebo imobilných pacientov, ktorí trpia fekálnou inkontinenciou a majú tekutú alebo polotekutú stolicu. Táto zdravotnícka pomôcka je navrhnutá tak, aby spoľahlivo a účinne odvádzala stolicu, chránila rany pacienta od kontaminácie stolicou, znížila riziko rozpadu kože a rozšírenia sa tak infekcia.

Obrázok systému

Popis produktu

Flexi-Seal®Signal FMS je dočasná zdravotnícka pomôcka na zachytenie stolice u inkontinentných imobilných pacientov alebo pacientov pripútaných na lôžko s tekutou alebo polotekutou stolicou. Je konštruovaná tak, aby bezpečne a efektívne odvádzala stolicu od pacienta, chránila rany pacienta pred fekálnou kontamináciou a znížila riziko poškodenia kože a rozšírenia infekcie. Tento ľahko použiteľný systém je výbornou alternatívou tradičných metód pri zvládaní fekálnej inkontinencie ako sú podložky, plienky, fekálne vrecká a rektálne rúrky.

 Flexi-Seal® Signal FMS sa skladá zo silikónového katétra, striekačky a zberného vrecka.

Na jednom konci mäkkého silikónového katétra je rektálny balónik, ktorý sa zavedie do rekta. Na opačnom konci katétra je konektor pre pripevnenie zberného vrecka. Katéter odvádza výkaly od pacienta a uľahčuje ich voľný odtok do zberného vrecka. Dve tenké hadičky opatrené vstupným mechanizmom sú pripojené k silikónovému katétru.

Jeden vstup, označený „45 ml“ sa používa k naplneniu rektálneho balónika potom, ako sa zavedie do rekta pacienta a nazýva sa plniaci vstup.

Druhý vstup, označený ako „IRRIG“ sa používa k prepláchnutiu katétra, ak sa upchá pevnými časticami. Tento vstup sa nazýva irigačný vstup. Akonáhle je rektálny balónik zavedený do rekta pacienta a naplnený, udržuje systém v tele pacienta. Prispôsobí sa anatomickému tvaru rekta a vytvorí účinné tesnenie, ktoré minimalizuje podtekanie. Vďaka novej technológii je možné použiť len minimálny tlak k naplneniu balónika, čo výrazne znižuje riziko poškodenia tkaniva rekta, a preto nie je potrebné balónik pravidelne vyprázdňovať a znovu plniť, čo šetrí ošetrovateľský čas.

Pri správnom umiestnení balónik minimalizuje riziko poškodenia zvierača a straty jeho svalového tonusu. Mäkký, ohybný silikónový katéter účinne odvádza stolicu pacienta, čím sa minimalizuje riziko poškodenia až rozpadu kože, riziko fekálnej kontaminácie a riziko rozšírenia infekcie. Priemer katétra – 22 mm – určený pre voľný odtok stolice sa zmrští na veľmi malý priemer 8 mm, aby nedochádzalo k dlhej dilatácii zvierača a minimalizovalo sa riziko straty jeho tonusu.

Systém dopĺňa uzavreté vrecko pre jednorazové použitie s jednosmerným ventilom a pripojenou krytkou, napomáhajúcou znižovať riziko rozšírenia infekcie, a ktorý znamená účinné obmedzenie zápachu. V ďalšom oddiele je podrobný návod k použitiu tejto zdravotníckej pomôcky.

Návod na použitie

Flexi-Seal® Signal FMS je netradičná pomôcka pre ošetrovanie pacientov s fekálnou inkontinenciou, a preto je nevyhnutné naučiť sa správne používať tento systém. 

Príprava systému

 1. Zostavte súpravu, ktorá obsahuje 60 ml striekačku so spojkou, rukavice a lubrikant.
 2. Naplňte striekačku 45 ml vody alebo fyziologického roztoku.
 3. Pripojte striekačku ku spojke na vstup pre plnenie balónika.
 4. Na druhý koniec katétra starostlivo upevnite zberné vrecko pomocou spojky na katétre.
Príprava pacienta
 1. Položte pacienta na ľavý bok s kolenami pritiahnutými k hrudi. Ak nie je možné docieliť túto polohu, je možné zvoliť inú polohu, avšak umožňujúcu dobrý prístup k rektu.
 2. Rektum vyšetrite prstom (per rectum), aby ste sa uistili, či nie sú prítomné konkrementy. Ak sú prítomné, potom lekár rozhodne o vhodnom spôsobe vybavenia konkrementov a o tom, či je zavedenie systému Flexi-Seal® Signal FMS pre pacienta vhodné.
Zavedenie systému
 1. Katéter rozviňte v celej jeho dĺžke a položte ho na posteľ. Nástavec na pripojenie zberného vrecka natiahnite smerom k nohám postele pozdĺž boku pacienta. Manžeta rektálneho balónika je opatrená vrecúškom na prst pre uľahčenie zavádzania. Do tohto vrecúška vložte prst v chirurgickej rukavici, čo vám pomôže pri „vedení“ katétra pri jeho zavádzaní do rekta.
 2. Koniec katétra s balónikom potrite lubrikačným gélom.
 3. Prstom vloženým do príslušného vrecúška šetrne zavádzajte balónik análnym zvieračom na vonkajšie ústie až sa dostane spoľahlivo do klenby rekta. Potom vytiahnite prst z vrecúška.
 4. Naplňte balónik potrebným množstvom vody alebo fyziologického roztoku pomalým stláčaním piestu. Indikátorom správneho naplnenia balónika je Signal indikátor. Približné množstvo vody bude 40 ml. Indikačná komôrka plnenia sa bude pri vstrekovaní tekutiny rozťahovať. Toto expandovanie pominie, ako náhle prestanete stláčať piest.
 5. Ako zostane komôrka indikujúca plnenie nadmerne aj po skončení stláčania piestu, balónik sa neplní riadne, čo môže byť následok nesprávneho umiestnenia balónika v klenbe rekta. V takom prípade vysajte striekačkou tekutinu z balónika, znova umiestnite balónik do klenby rekta a znova ho naplňte tekutinou.
 6. Odpojte striekačku od plniaceho vstupu a jemne zatiahnite za katéter, aby ste sa ubezpečili, že je balónik správne umiestnený. Tým si zároveň zabezpečíte, že stolica bude odtekať do katétra a nie okolo neho von.
 7. Ohybný silikónový katéter natiahnite pozdĺž pacientových nôh tak, aby nedochádzalo k jeho zlomeniu alebo stlačeniu.
 8. Všimnite si polohu indikačnej línie voči pacientovmu zadku. Podľa zmeny polohy tejto línie zistíte, či nedošlo k pohybu balónika vnútri pacientovho rekta. Ak sa tak stalo, bude možno potrebné balónik znova umiestniť.
 9. Zaveste zberné vrecko pomocou popruhov na vhodné miesto po strane lôžka.

(Ak pozorujete podtekanie, je to zrejme tiež známka toho, že polohu balónika je nutné upraviť. Malé množstvo vlhkosti unikajúcej okolo katétru sa dá očakávať. Odporúčame preto používať počas celej doby ošetrenia podložky. Pacienti s veľmi slabým zvieračom nie sú niekedy schopní udržať katéter na mieste a môže u nich dôjsť k podtekaniu stolice.)

Údržba systému
 • Často vymieňajte zberné vrecká, aby nedošlo k ich prílišnému naplneniu (maximálna kapacita je jeden liter, odporúčame však vrecko vymeniť, keď dosiahne obsah objemu 600 – 800 ml).
 • Použité zberné vrecko uzatvorte krytkou a zlikvidujte podľa protokolu na likvidáciu zdravotníckeho odpadu, používaného vo vašom zariadení.
 • Pozorujte systém pravidelne, či nie je katéter nalomený, stlačený alebo či v ňom pevné častice nepredstavujú prekážku voľného odtoku stolice.
 • Ak je silikónový katéter upchatý pevnými časticami, je možné ho prepláchnuť vodou po pripojení striekačky na irigačný vstup a stlačením piestu.
 • Tento postup opakujte, ak je potrebný pre udržanie správnej funkcie systému. Preplachovanie systému sa vykonáva len vtedy, ak je katéter upchatý pevnými časticami a nie je zabezpečený voľný odtok stolice do zberného vrecka.
 • Z času na čas katéter „pšúchajte“, čím uľahčíte jeho prietok.
Odstránenie systému
 1. Skôr ako vytiahnete katéter z rekta, musíte najprv vypustiť náplň z balónika.
 2. Pripojte striekačku k plniacemu vstupu a pomaly odsajte všetku tekutinu z rektálneho balónika.
 3. Odpojte striekačku a zlikvidujte.
 4. Uchopte katéter čo najbližšie pri pacientovi a pomaly ho vytiahnite. 
 5. Celý systém zlikvidujte podľa protokolu o likvidácii zdravotníckeho odpadu platného vo vašom zariadení.

Kontraindikácie

Tento produkt nie je určený na použitie
 • Dlhšie ako 29 po sebe nasledujúcich dní.
 • U pediatrických pacientov.
Systém Flexi-Seal® Signal FMS sa nesmie používať u pacientov, ktorí:
 • Sú citliví na niektorú zložku systému alebo mali alergickú reakciu, vyvolanú takouto zložkou;
 • V poslednom roku prekonali operáciu hrubého čreva alebo rekta;
 • Majú nejaké poranenie rekta alebo zadku;
 • Majú závažnú stenózu či striktúru rekta alebo zadku (distálne rektum nie je schopné pojať naplnený balónik);
 • Majú suspektné, alebo potvrdené poškodenie rektálnej sliznice, t.j. závažnú proktitídu, ischemickú proktitídu, vredy na sliznici;
 • Majú potvrdený rektálny, či análny tumor;
 • Majú veľké hemoroidy;
 • Majú koprolity.

Materiál na stiahnutie s bližšími informáciami o tomto systéme si nájdete TU.

Leták Flexi-Seal® Signal FMS.

Tu si môžete stiahnuť ošetrovateľský štandard pre Flexi-Seal® FMS v PDF formáte. 

Navigace