ConvaTec Academy

Spoločnosť ConvaTec na Slovensku organizuje vzdelávacie sympóziá pod názvom ConvaTec Academy. Organizované sú v spolupráci s fakultnými nemocnicami a Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek. Podujatia sú zaradené do systému sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v zmysle vyhlášky MZ SR č. 366 z roku 2005. Viac sa o jednotlivých sympóziách dozviete v špeciálnej časti tohto webu:

 
Navigace