Kariéra

Spoločnosť ConvaTec je na Slovensku od roku 1991. Sme medzinárodná spoločnosť, zaoberajúca sa stomickými pomôckami, prostriedkami na vlhké hojenie rán a fekálnu inkontinenciu. Vďaka našim kvalitným výrobkom máme vo svetovom odbore vedúce postavenie na trhu.

Spoločnosť ConvaTec poskytuje svojim zamestnancom široké portfólio zamestnaneckých výhod, napríklad príjemné pracovné prostredie, moderné technické vybavenie a ďalšie. Ponúkame prácu v stabilnej prosperujúcej spoločnosti.

Ak sa chcete stať súčasťou spoločnosti ConvaTec, pošlite nám svoj motivačný dopis a životopis.

job-slovakia@convatec.com

Dolpňujúce informácie o spracúvaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie.  

Navigace