Stomické pomôcky

Jedny z prvých kvalitných pomôcok na svete začala vyrábať firma Squibb-ConvaTec. Od roku 1987 sú jej stomické pomôcky celosvetovo používané. Slovo celosvetovo nie je nadnesené, pretože pomôcky vyrábané vo Veľkej Británii a USA používají stomici celkom vo viac ako 100 štátoch sveta.

Základom všetkých stomických pomôcok ConvaTec je priľnavá vrstva z hmoty Stomahesive®. Pevná hmota Stomahesive® je unikátna kombinácia prírodných látok a ostatných komponentov, ktoré jej dávajú výborné hojivé vlastnosti. Je chránená celosvetovým patentom. Dobre drží na suchej, mierne vlhkej aj zapálenej koži.

Stomické pomôcky sa delia podľa spôsobu ich nasadenia do dvoch systémov:

 • jednodielny systém (1D)
 • dvojdielny systém (2D)

Jednodielny systém (1D)

 • Flexibilita
 • Nízky profil
 • Komfort

Dvojdielny systém (2D)

 • Mnohostrannosť
 • Citlivosť k pokožke

Dvojdielny systém sa skladá z dvoch častí – podložky a vecka – navzájom spojiteľných prírubovým krúžkom. Podložka zostáva na tele niekoľko dní - odborníci odporúčajú 2 - 3 dni. Zodpovedá to počtu 10- tim podložkám na mesiac pre kolostomikov a 15-tim podložkám pre ileostomikov a urostomikov, ktoré hradia zdravotné poisťovne. Po tejto dobe alebo po vyčerpaní priľnavosti podložky vymení užívateľ stomických pomôcok podložku za novú. Vrecká je možné meniť s ohľadom na predpísané limity hradené zdravotnými poisťovňami.

Pri jednodielnom systéme je priľnavá podložka z hmoty Stomahesive® už súčasťou vrecka a pri výmene pomôcky sa vždy odstráni celé vrecko a nalepí sa nové. Odborníci odporúčajú meniť uzavreté vrecko po naplnení do 1/3, čo znamená použiť asi 3 vrecká denne, čo zodpovedá 90-tim uzavretým vreckám, ktoré hradia zdravotné poisťovne mesačne a tiež použiť 2 - 3 výpustné vrecká denne, čo zodpovedá 90-tim výpustným vreckám, ktoré hradia zdravotné pisťovne mesačne.

Vrecká obidvoch systémov majú rôzne typy (tvary) vreciek pre rôzny typ stómie:

Uzavreté vrecká

 • Natura® (dvojdielny systém)
 • Esteem®  (jednodielny systém)
 • Esteem®  s tvarovateľnou technológiou™ (jednodielny systém)
 • Esteem® + Flex convex - konvexný systém

Výpustné vrecká

 • Natura® (dvojdielny systém)
 • Esteem®  (jednodielny systém)
 • Esteem®  s tvarovateľnou technológiou™ (jednodielny systém)
 • Esteem®+ Flex convex - konvexný systém

Urostomické vrecko pre urostomikov

 • Stomadress® Plus (jednodielny systém)
 • Esteem+ Flex convex - konvexný systém

Pre detských stomikov a novorodencov sú dodávané vrecká malej veľkosti Stomadress® Plus – výpustné a urostomické.

MNOŽSTVOVÉ LIMITY 2018

Mesačné limity
     Natura® Esteem
Podložky (ks) Vrecká (ks) Vrecká (ks)
Kolostomické uzavreté/výpustné, konvexné 10 
60/90
60/90
Ileostomické (výpustné), konvexné 15 
90 
90
Urostomické, konvexné 15 
30 
30

 

Navigace