Detský stomický systém

Stomadress® Plus jednodielne detské výpustné vrecko

Jednodielne detské výpustné vrecko je vyrobené pre deti, ktoré majú kolostómiu alebo ileostómiu. je dostupné ako priehľadné s aktívnou vrstvou odvádzajúcou pot a s možnosťou vystrihnutia otvoru pre stómiu od 8 mm do 50 mm.  Ochranu pokožky alebo jej hojenie zabezpečuje hmota Stomahesive®. Výpust umožňuje vyprázdňovanie obsahu vrecka a flexibilná svorka jeho opätovné uzavretie.

Stomadress® Plus jednodielne detské urostomické vrecko

Vrecko jednodielne urostomické slúži na zber a odvádzanie moču. Je dostupné v priehľadnej verzii s možnosťou vystrihnutia otvoru pre stómiu od 8 mm do 25 mm. Vrecko je opatrené spätnou chlopňou, ktorá zuabraňuje opätovnému návratu moču k stómii. Ventil v spodnej časti je možné napojiť na zberné nočné vrecko.

Príprava, nasadenie a výmena vreciek jednodielneho detského systému Stomadress® Plus

Pred nalepením vreciek musí být koža čistá a suchá.

Pripravte si vrecko a všetko potrebné pre jeho výmenu, tj. utierku (na jedno použitie), mydlo, uterák alebo buničitú vatu na osušenie okolitej kože v okolí stómie, igelitové vrecko na použité pomôcky, ochranné a čistiace pomôcky, ktoré sú potrebné k ošetrovaniu stómie. Pomocou šablóny zmerajte veľkosť a tvar stómie. Šablónu preložte napolovicu, priložte k stómii a naznačte ceruzkou jej okraje. Podľa naznačených okrajov vystrihnite otvor v šablóne a znovu priložte k stómii. Skontrolujte, či vystrihnutý otvor na šablóne zodpovedá veľkosti a tvaru stómie.
Vystrihnutú šablónu priložte k lepivej ploche vrecka, otvor obkreslite a vystrihnite. Z vrecka odstráňte ochranný papier. Vrecko priložte k stómii. Lepivú plochu vrecka pritlačte k telu tak, aby dobre priľnula k pokožke – hlavne v tesnej blízkosti stómie. Po nalepení vrecka sa ubezpečte, že je vrecko na tele pevne prilepené a výpust dobre uzavretý. Pred nalepením odporúčame výpustnú časť vrecka uzavrieť. 

Odstránenie vrecka: Vrecko odstraňujte jednou rukou ťahom smerom zhora dolu. Druhou rukou pridržiavajte okolitú kožu.

Bližšie informácie o detskom stomickom systéme Stomadress® Plus nájdete v brožúre Sprievodca životom ľudí so stómiou. Tu.

Navigace