Stomadress® Plus - urostomické vrecko

Stomadress® Plus jednodielne urostomické vrecko

Jednodielne urostomické vrecko je dostupné v priehľadnej verzii v štandardnej veľkosti s možnosťou vystrihnutia otvoru pre stómiu od 19 mm do 50 mm. Ochranu pokožky alebo jej hojenie zabezpečuje hmota Stomahesive®. Dráždeniu pokožky zabraňuje spätná chlopňa, ktorá udržuje moč v spodnej časti vrecka a bráni jej návratu k stómii. Výpustná trubica je zapustená do dna urostomického vrecka a cez ventil umožňuje vypúšťanie. Na ventil je možné pripevnenie zberného nočného vrecka.

Príprava, nasadenie a výmena jednodielneho systému Stomadress® Plus urostomické vrecko

Pred nalepením vrecka musí být koža čistá a suchá.

Pripravte si vrecko a všetko potrebné pre jeho výmenu, tj. utierku (na jedno použitie), mydlo, uterák alebo buničitú vatu na osušenie okolitej kože v okolí stómie, igelitové vrecko na použité pomôcky, ochranné a čistiace pomôcky, ktoré sú potrebné k ošetrovaniu stómie. Pomocou šablóny si zmerajte veľkosť a tvar stómie. Šablónu preložte napolovicu, priložte k stómii a naznačte ceruzkou jej okraje. Podľa naznačených okrajov vystrihnite otvor v šablóne a znovu priložte k stómii. Skontrolujte, či vystrihnutý otvor na šablóne zodpovedá veľkosti a tvaru vašej stómie.
Vystrihnutú šablónu priložte k lepivej ploche vrecka, otvor obkreslite a vystrihnite. Z vrecka odstráňte ochranný papier. Vrecko priložte k stómii. Lepivú plochu vrecka pritlačte k telu tak, aby dobre priľnula k pokožke – hlavne v tesnej blízkosti stómie. Po nalepení vrecka sa ubezpečte, že je vrecko na tele pevne prilepené a výpust dobre uzavretý. Pred nalepením odporúčame výpustnú časť vrecka uzavrieť. 

Odstránenie vrecka: Vrecko odstraňujte jednou rukou ťahomsmerom zhora dolu. Druhou rukou pridržiavajte okolitú kožu.

Bližšie informácie o produkte Stomadress® Plus nájdete v brožúre Sprievodca životom ľudí so stómiou. Tu.

Navigace