Všeobecné informácie

Čo je to stómia

Slovo stoma pochádza z gréčtiny a znamená ústa, v prenesenom význame otvor, vyústenie alebo vývod. Táto príručka sa zaoberá tromi základnými druhmi stómií, alebo vývodov:

  • kolostómia – vývod hrubého čreva
  • ileostómia – vývod tenkého čreva
  • urostómia – vývod močovodu

Stómia je normálne kruhová, alebo oválna, červeno-ružovej farby, podobne, ako sliznica v ústach. V stómii nie sú žiadne nervové zakončenia, takže nie je citlivá na bolesť. Stómia môže byť dočasná alebo trvalá. Dočasná stómia sa zakladá menej často a slúži len na odľahčenie činnosti čreva do doby jeho zahojenia.

Prečo musela byť založená stómia?

Kohokoľvek, od novorodenca až do vysokého veku, môže postihnúť zápalové alebo nádorové ochorenie, úraz alebo iné postihnutie, ktoré je dôvodom k operácii a má za následok vyústenie hrubého čreva, tenkého čreva alebo močovodu brušnou stenou. Založenie stómie patrí medzi veľké, život zachraňujúce operácie, alebo slúži k predĺženiu jeho trvania.

Tráviaci trakt

Do tráviaceho traktu patrí napr. pažerák, žalúdok, tenké a hrubé črevo a konečník (obr.1). V tenkom čreve sa dokončuje trávenie potravy. Rozložené zložky potravy sa tu spolu s väčšinou vitamínov vstrebávajú do krvi. Črevný obsah je riedky. Tenké črevo je pre udržanie života nevyhnutné a bez nepriaznivých dôsledkov pre organizmus možno odstrániť len jeho časť. V hrubom čreve sa z jeho obsahu vstrebáva voda a soli a to hlavne v jeho pravej polovici. V ľavej polovici a hlavne v konečníku sa hromadí stolica pred jej vyprázdnením. V pravej polovici je teda obsah čreva riedky, v ľavej viac zahustený až tuhý. Hrubé črevo nie je nevyhnutné pre život a môže byť celé odstránené.

Kolostómia

Kolostómia je najčastejší druh vývodu. Zakladá sa obvykle buď na priečnom tračníku – transverzostómia, alebo na esovitej kľučke – sigmoideostómia (obr. 2). Ústie stómie býva väčšinou v úrovni kože.

              

Ileostómia

Je časťou tenkého čreva (obr. 3) a obyčajne prečnieva nad povrch brucha. Tento tvar uľahčuje ošetrovanie pokožky v okolí stómie, keďže pri ileostómii odchádza črevný obsah nepretržite (za 4 až 5 hodín po jedle), je riedky a preto pôsobí na okolie vývodu agresívnejšie než tuhá stolica. Množstvo odchádzajúceho obsahu je po založení ileostómie až 1,5 litra denne, neskôr dochádza k určitému „prispôsobeniu čreva“ a denne odchádza v priemere 0,8 až 1 liter a obsah sa stáva hustejším.

Urostómia

Urostómia (obr.3) sa zakladá vtedy, ak je potrebné vyradiť, alebo odstrániť močový mechúr. Je viacero dôvodov k tomuto zákroku. Niektoré deti sa môžu narodiť s dedičnými chybami mechúra, iné postihnutia vedú k poruchám jeho vyprázdňovania a dokonca i k následnému poškodeniu obličiek. Častým dôvodom pre odstránenie mechúra sú nádory.

Navigace