Žiadosť o vzorku

Táto stránka platí len pre vzorky produktov starostlivosti o stómiu.

pred menej ako 3 mesiacmi
pred 4 až 6 mesiacmi
pred 7 až 12 mesiacmi
viac ako pred 1 rokom


Kolostómia
Ileostómia
Urostómia


jednodielny systém
dvojdielny systém


vystrihovateľná
tvarovateľná
predstrihnutá


13-22 mm
22-33 mm
33-45 mm
45-56 mm


áno
nie


výpustné vrecko so suchým zipsom
výpustné vrecko so svorkou
uzavreté vrecko
urostomické vrecko


áno
nie

Do tohto políčka napíšte názov konkrétneho produktu, o ktorého vzorku máte záujem.

Táto stránka je prevádzkovaná v spolupráci s lekárňou:

LEKÁREŇ NA KORZE
Záporožská 7
851 01 Bratislava.

Po kliknutí na políčko „Odoslať“ uvedená lekáreň zašle požadovanú vzorku zdravotníckej pomôcky zadarmo.

Žiadateľ o zaslanie vzorky zdravotníckej pomôcky tým zároveň súhlasí s tým, aby ho Zákaznícke centrum ConvaTec kontaktovalo za účelom prieskumu spokojnosti so zaslanou zdravotnickou pomôckou.

Zaslanie vzorky zdravotníckej pomôcky je v súlade s ustanoveniami o internetovom výdaji zdravotníckych pomôcok, zákona číslo 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


* povinný údaj

Navigace