Zaregistrujte sa do zákazníckeho centra Radim klub

Ste odborníkom v zdravotnej oblasti? 

 

       Zaregistrujte sa zákazníckeho centra Radim klub a dovoľte nám poskytnúť vám ďalšiu podporu pre vašich pacientov.

Registráciou do zákazníckeho centra Radim klub získate všetky hodnotné informácie a materiály, ktoré vám pomôžu s podporou a liečením vašich pacientov. Členstvo vo vernostnom programe Radim klub zahŕňa poradenstvo v oblasti efektívneho zotavovania sa prostredníctvom poskytnutia informácií, materiálov, videí, odborných štúdií a osobných návštev. Taktiež ponúkame podporu pre vás a váš tím pomocou školiacich programov, vzdelávacích seminárov a bezplatnej linky, s cieľom odpovedať na otázky týkajúce sa výrobkov, dodania a poradenstva v oblasti životného štýlu.

Pridajte sa k nám ešte dnes a získate zdarma potrebné materiály a informácie ohľadom produktov. Náš tím je pripravený pomôcť vám.

Máte otázky? Zavolajte nám na našu bezplatnú linku zákazníckeho centra Radim Klub 0800 800 111 ešte dnes.

Spoločnosť Unomedical, s.r.o, ktorej majiteľom je spoločnosť ConvaTec, sa stará o ľudí v oblasti riešenia stómií, hojenia rán, v oblasti manažmentu stolice, kontinencie a kritickej starostlivosti už niekoľko rokov. Zaradením sa do zoznamu našich zákazníkov získavate množstvo výhod, ktoré poskytujeme. V zmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) udeľujem Spoločnosti Unomedical s.r.o., Priemyselný park 3, 071 01 Michalovce, IČO: 36597384 (ďalej len „prevádzkovateľ“) svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov.

*Povinné/ý

Vaša informácia

KONTAKTNÉ ČÍSLO
alebo

AKO ZAOBCHÁDZAME S INFORMÁCIAMI

Starostlivé zaobchádzanie s vašimi osobnými údajmi je pre nás dôležité. Prosím, prečítajte si naše Zásady ochrany osobných údajov a Zásady ochrany osobných údajov k zákazníckemi centru Radim klub, kde môžete nájsť podrobné informácie o tom, ako zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi a aké sú vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov.

Radi by sme vás občas kontaktovali s informáciami o iných výrobkoch a službách, novinkách a udalostiach, ktoré poskytujeme. Ak súhlasíte, aby sme vás kontaktovali s týmto cieľom, prosím začiarknite príslušnú kontaktnú preferenciu.

Vyplnením vyššie uvedených údajov prehlasujem, že už som dovŕšil 16 rokov veku. V prípade záujemcov mladších ako 16 rokov, sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu.

 

* povinné pole

Som si vedomý/á, že udelený súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať na základe mojej písomnej žiadosti na adresu ConvaTec, Unomedical, s. r. o., Štúrova 71/A, 949 01 Nitra, alebo e-mailom na adresu: stomalinka@convatec.com, prípadne na telefónnom čísle: 0800 800 111. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Súčasne prehlasujem, že som bol informovaný/á podľa § 19 a §20 Zákona a čl. 13 a 14 Nariadenia o právach a informáciách týkajúcich sa ochrany mojich osobných údajov, ktoré nájdete TU. Je možné, že spoločnosť ConvaTec bude zdieľať vaše informácie s inými spoločnosťami Skupiny ConvaTec a tretími stranami (dodávateľmi, sprostredkovateľmi alebo poskytovateľmi služieb), ktorí pre nás pracujú, napríklad doručovatelia, marketingoví partneri a odborníci v oblasti IT podpory. V každom prípade im povolíme spracovanie vašich osobných údajov len na konkrétne účely a v súlade s našimi pokynmi. V súvislosti so svojimi osobnými údajmi máte niekoľko práv. Napríklad, máte právo vidieť akékoľvek informácie, ktoré o vás máme, právo na opravu týchto informácií (pokiaľ sú nesprávne alebo neúplné) alebo ich vymazanie, právo obmedziť alebo namietať proti spracovaniu a právo požiadať nás o zdieľanie vašich údajov s inou stranou. Ak chcete podať sťažnosť o tom, ako spoločnosť ConvaTec spracúva vaše osobné údaje, máte právo kontaktovať Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na adrese dataprotection.gov.sk alebo telefonicky na čísle +421 /2 3231 3214. Boli by sme radi, keby ste nám dali najprv možnosť vaše obavy vyriešiť, preto, prosíme, aby ste najprv kontaktovali zodpovednú osobu pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov na Slovensku: email: dpo2@proenergy.sk, prípadne Zákaznícke centrum ConvaTec, Unomedical s. r. o., Štúrova 71/A, 949 01 Nitra, Slovensko, telefónne číslo: +421 37 776 49 31.

Informácie získané prostredníctvom cookies používa spoločnosť ConvaTec na lepšie porozumenie návštevníkov a spôsobu ich interakcie s webovou stránkou. Všetky informácie sú anonymné, ale sledujú trendy, ako napríklad spôsob, akým sa pohybujú po webovej stránke.

Pokračovaním prehľadávania stránky, súhlasíte s používaním cookies. Ak si chcete zablokovať cookies pokračujte na inštrukcie.

Viac o používaní Cookies na našej stránke sa môžete dozvedieť na Politika Cookies

Umb-Web02