AQUACEL® Ag Surgical Klinické závery

AQUACEL® krytia

AQUACEL Surgical Dressing with Ionic Silver - Poster

Cai J, Karam J

Operácia kĺbov: Krytie s iónovým striebrom znižuje riziko akútnej periprotetickej infekcie (AQUACEL® Ag Surgical vs štandardné krytia)

Náhľad
Total joint arthroplasty: Reduction in incidence of complications, increase in patient satisfaction (AQUACEL® Ag Surgical vs. standard dressings; level 1 randomized clinical trial)

Springer B

Celková artroplastika kĺbov: Zníženie výskytu komplikácií, zvýšenie spokojnosti pacientov (AQUACEL® Ag Surgical vs štandardné krytia; náhodná klinická štúdia úrovne 1)

Náhľad
Deep sternal wound infection: Reduction in incidence of infection (AQUACEL® Ag Surgical vs. standard dry sterile dressing)

Schubach, S

Hlboká infekcia hrudnej rany: Zníženie výskytu infekcie (AQUACEL® Ag Surgical vs štandardné suché sterilné obväzy)

Náhľad
AQUACEL Ag Surgical Reprint Carrier

Súhrn klinickej štúdie

Periprotetická infekcia kĺbov: Klinické dôkazy ukazujú, že krytie znižuje výskyt infekcie u pacientov podstupujúcich úplnú artroplastiku (AQUACEL® Ag Surgical vs štandardné krytia)

Náhľad
VAP Brochure

AQUACEL® Ag Surgical krytie

Prečítajte si o výhodách používania chirurgického krytia AQUACEL® Ag Surgical

Náhľad

Informácie získané prostredníctvom cookies používa spoločnosť Convatec na lepšie porozumenie návštevníkov a spôsobu ich interakcie s webovou stránkou. Všetky informácie sú anonymné, ale sledujú trendy, ako napríklad spôsob, akým sa pohybujú po webovej stránke.

Pokračovaním prehľadávania stránky, súhlasíte s používaním cookies. Ak si chcete zablokovať cookies pokračujte na inštrukcie.

Viac o používaní Cookies na našej stránke sa môžete dozvedieť na Politika Cookies