Ako zablokovať a zabrániť cookies

 

Internet Explorer:

 1. Vo vašom prehliadači prejdite na ponuku Nástroje, vyberte položku Možnosti Internetu > Súkromie > Pokročilé nastavenia.
 2. Kliknite na možnosť Blokovať automatické spracovanie cookies. 
 3. Špecifikujte spôsob, akým má Internet Explorer nakladať s cookies z webových stránok prvých strán a webových stránok tretích strán (webová stránka, ktorá nie je aktuálne zobrazenou stránkou v prehliadači). 
 4. Ak chcete povoliť ukladanie cookies do vášho počítača, kliknite na možnosť Prijať. 
 5. Ak nechcete, aby sa cookies ukladali vo vašom počítači, kliknite na možnosť Blokovať. 
 6. Ak chcete byť vyzvaný na povolenie alebo zablokovanie ukladania cookies na vašom počítači, kliknite na možnosť Vždy sa spýtať.
 7. Ak chcete vždy povoliť ukladanie cookies relácií (cookies, ktoré budú odstránené z počítača pri zatvorení programu Internet Explorer), ktoré sa majú uložiť do počítača, kliknite na položku Vždy povoliť cookies relácií.

Safari:

1. Vyberte Safari -> Preferencie.
2. Kliknite na tlačidlo Zabezpečenie na lište nástrojov.
3. Safari zobrazí nastavenia preferencií.
4. Vyberte spôsob spracovania cookies pomocou výberového tlačidla:

 • Nikdy: Vždy blokovať cookies.
 • Vždy: Vždy prijať cookies.
 • Len zo stránok, ktoré navštívite: Predvolená možnosť, ktorá umožňuje, aby stránky pracovali správne bez umožnenia blokovania nezákonných súborov cookies.

5. Ak chcete zobraziť súbory cookies, ktoré sú momentálne vo vašom systéme, kliknite na tlačidlo Zobraziť cookie.
6. Stránka, ktorá používala tento súbor cookie, zabudne všetky informácie, ktoré sú uložené v súbore, čo znamená, že budete musieť manuálne vykonať niektoré kroky, napríklad zadanie hesla na stránke, ktoré bolo predtým automaticky načítané z cookies.
7. Kliknite na tlačidlo Zatvoriť, čím uložíte zmeny.

Google Chrome:

 • Kliknite v pravom hornom rohu na lište nástrojov prehliadača na ikonu 3 bodky.
 • Vyberte Nastavenia (Preferencie na Mac a Linux; Nastavenia na Chromebook).
 • Kliknite na záložku „Rozšírené“.
 • Kliknite na „Ochrana súkromia a zebezpečenie“.
 • Kliknite na kartu Cookies v dialógovom okne Nastavenie obsahu. Zobrazí sa:

Vymazať cookies

 1. Kliknite na možnosť „Všetky cookies a údaje stránok“, následne sa zobrazí dialógové okno Cookies a iné údaje.
 2. Pre vymazanie všetkých cookies kliknite na možnosť Odstrániť všetko v dolnej časti dialógového okna. Ak chcete vymazať len konkrétne cookie, vyberte stránku, ktorá je pôvodcom cookies a kliknite na Odstrániť.

Prednastavené blokovanie cookies

 1. Blokovanie všetkých cookies: Vyberte možnosť „Blokovať akékoľvek údaje zo stránok“. Nezabúdajte, že výberom tohto nastavenia spôsobíte, že väčšina webových stránok, ktoré od vás vyžadujú prihlásenie, nebude pracovať správne. Vždy, keď je cookie zablokované, v paneli s adresou sa zobrazí ikona.
 2. Blokovať len cookies tretích strán: Zaškrtnite pole „Ignorovať výnimky a blokovať cookies tretích strán“. Aj keď ste pridali stránku do zoznamu Výnimiek a rozhodli ste sa povoliť jej cookies, cookies tretích strán od týchto stránok nebudú prijaté, ak je toto políčko zaškrtnuté.

Predvolené povolenie cookies

 1. Vyberte možnosť „Povoliť lokálne údaje“. Teraz sú povolené súbory cookies z prvých ale aj tretích strán. Ak chcete prijať iba cookies prvých strán, zaškrtnite pole „Blokovať všetky cookies tretích strán bez výnimky“.

Definujte výnimky pre súbory cookies z konkrétnych webových stránok alebo domén

 1. Ak chcete definovať, ako majú byť spracované cookies niektorých konkrétnych stránok alebo domén, kliknite na položku Spravovať výnimky. Ak chcete pridať pravidlo do zobrazeného dialógového okna Výnimky cookies a údajov stránok, postupujte podľa týchto krokov:
 2. Kliknite na pole „Pridať nový vzor výnimky“ a zadajte názov domény, pre ktorú chcete vytvoriť výnimku.
 3. Ak chcete vytvoriť výnimku pre celú doménu, zadajte [*.] pred názov domény (napríklad [*.]google.com).
 4. Môžete tiež zadať adresu IP, adresu IPv6 alebo adresu URL, ktorá nie je http.
 5. V ponuke vyberte, či sa na stránke môžu používať cookies. Ak vyberiete možnosť Len relácia, cookies budú po každom zatvorení prehliadača odstránené.
 6. Pomocou tohto dialógového okna môžete zároveň upraviť alebo odstrániť výnimky.

Informácie získané prostredníctvom cookies používa spoločnosť Convatec na lepšie porozumenie návštevníkov a spôsobu ich interakcie s webovou stránkou. Všetky informácie sú anonymné, ale sledujú trendy, ako napríklad spôsob, akým sa pohybujú po webovej stránke.

Pokračovaním prehľadávania stránky, súhlasíte s používaním cookies. Ak si chcete zablokovať cookies pokračujte na inštrukcie.

Viac o používaní Cookies na našej stránke sa môžete dozvedieť na Politika Cookies