Kariéra

Kariéra

Spoločnosť ConvaTec je na Slovensku od roku 1991. Sme medzinárodná spoločnosť, zaoberajúca sa stomickými pomôckami, prostriedkami na vlhké hojenie rán a fekálnu inkontinenciu. Vďaka našim kvalitným výrobkom máme vo svetovom odbore vedúce postavenie na trhu.

Spoločnosť ConvaTec poskytuje svojim zamestnancom široké portfólio zamestnaneckých výhod, napríklad príjemné pracovné prostredie, moderné technické vybavenie a ďalšie. Ponúkame prácu v stabilnej prosperujúcej spoločnosti.

Ak sa chcete stať súčasťou spoločnosti ConvaTec, pošlite nám svoj motivačný list a životopis.

job-slovakia@convatec.com 

Doplňujúce informácie o spracúvaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie. 

 

Informácie získané prostredníctvom cookies používa spoločnosť Convatec na lepšie porozumenie návštevníkov a spôsobu ich interakcie s webovou stránkou. Všetky informácie sú anonymné, ale sledujú trendy, ako napríklad spôsob, akým sa pohybujú po webovej stránke.

Pokračovaním prehľadávania stránky, súhlasíte s používaním cookies. Ak si chcete zablokovať cookies pokračujte na inštrukcie.

Viac o používaní Cookies na našej stránke sa môžete dozvedieť na Politika Cookies