O spoločnosti

O spoločnosti

Spoločnosť Convatec je svetovým výrobcom zdravotníckych produktov a technológií, ktorý sa zameriava na liečbu chronických ochorení, má popredné postavenie na trhu v oblasti pokročilej starostlivosti o rany, o stómiu, kontinencie a kritickej starostlivosti a infúznych zariadení.

Naše produkty poskytujú rad klinických a ekonomických výhod vrátane prevencie proti infekciám, ochrany kože, lepších výsledkov pacientov a znížených nákladov na starostlivosť.

Sme svetová spoločnosť s 8 500 zamestnancami vo viac ako 100 krajinách.