O spoločnosti

O spoločnosti

Spoločnosť ConvaTec je svetovým výrobcom zdravotníckych produktov a technológií, ktorý sa zameriava na liečbu chronických ochorení, má popredné postavenie na trhu v oblasti pokročilej starostlivosti o rany, o stómiu, kontinencie a kritickej starostlivosti a infúznych zariadení.

Naše produkty poskytujú rad klinických a ekonomických výhod vrátane prevencie proti infekciám, ochrany kože, lepších výsledkov pacientov a znížených nákladov na starostlivosť.

Sme svetová spoločnosť s 8 500 zamestnancami vo viac ako 100 krajinách.

Informácie získané prostredníctvom cookies používa spoločnosť Convatec na lepšie porozumenie návštevníkov a spôsobu ich interakcie s webovou stránkou. Všetky informácie sú anonymné, ale sledujú trendy, ako napríklad spôsob, akým sa pohybujú po webovej stránke.

Pokračovaním prehľadávania stránky, súhlasíte s používaním cookies. Ak si chcete zablokovať cookies pokračujte na inštrukcie.

Viac o používaní Cookies na našej stránke sa môžete dozvedieť na Politika Cookies