GranuFlex® krytia

GranuFlex® krytia

GranuFlex® krytia ako prvé začali používať hydrokoloidnú technológiu.

Nie všetky hydrokoloidy sú rovnaké...

Naše produkty sú navrhnuté tak, aby boli šetrné k ranám a pacientom poskytli pohodlie a uľahčili im život.

Medzi výhody vlhkého hojenia rán patria zvýšená rýchlosť hojenia a  epitelizácia, znížené riziko infekcie, zvýšená syntéza kolagénu a skorší výskyt viacerých makrofágov v spodine rany1.

Krytia GRANUFLEX® ako prvé začali používať hydrokoloidnú technológiu.

  • Moderné hydrokoloidné krytia pre manažment ľahkých až stredne exudujúcich rán.
  • Všestranné, ľahko použiteľné a vhodné krytie na manažment rôznych štádií hojenia rán a viacerých typov rán v protokole starostlivosti.

 

Tabuľka produktov na vlhké hojenie rán skupina A8