EXSUDÁT POD KONTROLOU.
POKOŽKA CHRÁNENÁ1.

ConvaMax™ Superabsorber

ConvaMax novinka

Ak sa má rana zahojiť, potrebuje exsudovať. Vlhké rany sa hoja 2 - 3 razy rýchlejšie ako suché rany1. Niekedy však silno exsudujúce rany môžu spôsobiť viac škody ako úžitku.

 

Nadmerná vlhkosť môže brániť hojeniu

Superabsorpčné krytia sa používajú na odstránenie nadmernej vlhkosti z rany a škodlivých baktérií. Vytvára sa tým prostredie vhodné na zachovanie integrity okolia rany a efektívny proces hojenia.

 

Kontrola nadmerného exsudátu

ConvaMax™ je nové superabsorpčné krytie určené na zvládnutie problémov spojených s nadmerne exsudujúcimi ranami. Kombinuje vysoký výkon s jemnosťou a prispôsobivosťou. Toto krytie je vysoko absorpčné, dokonca aj pri kompresii, a odvádza nadmerný exsudát a baktérie z rany.

Čo spôsobuje tvorbu exsudátu

Exsudát je tekutina obsahujúca bielkoviny a biele krvinky. Je obranným mechanizmom organizmu, ktorý nastupuje v dôsledku zápalu a pomaly presakuje z krvných ciev v rane.

 

Vplyvy exsudátu na hojenie:

Exsudát napomáha hojeniu tým, že1,2,4:
 • Zabraňuje vysychaniu lôžka rany
 • Pomáha pri migrácii buniek na reparáciu tkaniva
 • Poskytuje potrebné živiny pre metabolizmus buniek
 • Pomáha pri autolýze – oddeľovaní mŕtvych alebo poškodených tkanív
Nadmerný exsudát môže2:
 • Macerovať okolité tkanivo
 • Predĺžiť alebo zabrániť hojeniu rán
 • Spôsobiť následný rozpad a ďalšie poškodenie
 • Spôsobiť poškodenie fyzického a emocionálneho zdravia

Nehojace sa rany majú vyššie hladiny pro-zápalových molekúl, ktoré urýchľujú zápalový proces. To podporuje tvorbu enzýmov a degradáciu bielkovín, ktoré môžu spomaliť alebo zastaviť hojenie rán tým, že bránia proliferácii a migrácii buniek. Nehojace sa rany majú nižšie hladiny rastových faktorov, ktoré sú nevyhnutné pre vývoj nových buniek2,5

Problémy integrity pokožky pri nedostatočnej kontrole exsudátu

"Kvôli svojej povahe a zloženiu sa môže exsudát vyznačovať kyslosťou a tým spôsobovať pálenie a traumu" 1

ConvaMax rana a axudat

Napríklad v Spojenom kráľovstve sa odhaduje, že medzi rokmi 2012 a 2013 NHS (pozn. Národný zdravotný systém) sa liečilo až 2,2 milióna pacientov na akútne alebo chronické rany. Toto vedie k celkovým nákladom v rozmedzí 4,5 – 5,3 miliardy libier3.

Superabsorpčné krytia môžu byť vhodným riešením pre efektívnu kontrolu nadmerného exsudátu a zvládnutie symptómov, vrátane nižšie uvedeného:1

Problémy, ktorým čelia lekári:
 • Macerácia a erózia pokožky v okolí rany
 • Presakovanie exsudátu do sekundárneho obväzu, čo so sebou prináša zvýšené riziko infekcie
 • Časté návštevy pacientov a výmena krytia, čo zvyšuje vaše pracovné zaťaženie a náklady na krytie
 • Rana sa stáva chronickou v dôsledku neúčinnej kontroly exsudátu
Problémy, ktorým čelia pacienti:
 • Presakovanie a znečisťovanie oblečenia alebo posteľnej bielizne, čo zapríčiňuje nepohodlie a nepríjemnosti
 • Zápach
 • Psychosociálne následky, ako sú rozpaky, zahanbenie alebo úzkosť v súvislosti s ranou
 • Krytie odpadáva v dôsledku saturácie
 • Bolesť pri aplikácii alebo odstránení
Suchšie rany takisto predstavujú riziko

Je potrebné poznamenať, že nielen vysoké hladiny exsudátu môžu spomaliť hojenie. Nízke hladiny exsudátu, typické napríklad pre ischemické alebo neuropatické rany, možu mať podobný účinok.1

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE: