Život so stómiou

Pre ľudí so stómiou

me+ odpovede

Helen

Terapeutická poradkyňa a dobrovoľníčka

Život s ileostómiou

Kde sa dajú objednať produkty na starostlivosť o stómiu?

Produkty spoločnosti ConvaTec si môžete objednať u týchto distributérov...

Zákaznícke centrum
ConvaTec Radim klub

Bezplatná Stomalinka® - sme tu pre vás.
0800 800 111

Email: stomalinka@convatec.com

Some ostomy products by Rx only

COVID-19

Kliknite sem

Informácie získané prostredníctvom cookies používa spoločnosť ConvaTec na lepšie porozumenie návštevníkov a spôsobu ich interakcie s webovou stránkou. Všetky informácie sú anonymné, ale sledujú trendy, ako napríklad spôsob, akým sa pohybujú po webovej stránke.

Pokračovaním prehľadávania stránky, súhlasíte s používaním cookies. Ak si chcete zablokovať cookies pokračujte na inštrukcie.

Viac o používaní Cookies na našej stránke sa môžete dozvedieť na Politika Cookies