Správy a Médiá 2016

Médiá

ConvaTec obdržal dve hlavné ceny od časopisu Journal of Wound Care vydávaného Svetovou úniou spoločností pre hojenie rán (World Union of Wound)

 

  • AQUACEL®Ag+ Extra bol uznaný nezávislým panelom expertov ako najviac inovatívny krycí materiál na rany
  • Výskumný a rozvojový tím spoločnosti ConvaTec obdržal cenu za vedecký prínos v kategórii Infekcia a biofilm

 

FLORENCIA, TALIANSKO (30. september 2016) – ConvaTec, jedna zo špičkových svetových spoločností v odbore zdravotníckych technológii, obdržala dve najvyššie ceny udelené časopisom Journal of Wound Care, vydávaného Svetovou úniou spoločností pre hojenie rán, v úvode otváracej ceremónie 5. Quadrienále, v utorok, 27. septembra v talianskej Florencii.

AQUACEL®Ag+ Extra krycí materiál na rany - prvý krycí materiál špeciálne vyvinutý pre boj s biofilmom – vyhral prvú cenu za Najviac Inovatívny Krycí Materiál, ktorá sa udeľuje v jednej z dvoch existujúcich kategórií zameraných na oceňovanie dosiahnutých pokrokov v odvetví vo vývoji „prelomových technológií, ktoré v posledných štyroch rokoch spôsobili revolučný prevrat v starostlivosti o rany a predstavujú naozaj skutočnú zmenu v prístupe ku krytiu rán, ktorá razí cestu pre nové kategórie krycích materiálov, ktoré budú vytvárané a ktoré zmenia životy pacientov k lepšiemu novými skvelými výsledkami“.

V prestížnej kategórii Infekcia a Biofilm si cenu, ako uznanie za vedecký prínos do tejto zložitej oblasti starostlivosť o rany, odnáša Výskumný a vývojový tím spoločnosti ConvaTec vedený Philom Bowlerom, VP, a tím Vedy a technológie vedený riaditeľom Danielom Metcalfom. S tímom spolupracovala Jennifer Hurlow, RN, MSN, GNP-BC, CWOCN.
Tieto ceny udeľované JWC WUWHS boli vytvorené po posúdení nezávislým panelom pozostávajúcim z členov výboru JWC WUWHS, zástupcov sesterských a spolupracujúcich spoločností a tvorcov názorov, s cieľom zmapovať pokrok v starostlivosti o rany za posledné štyri roky a stanoviť meradlo úrovne svetovej starostlivosti o rany a práce vykonanej na tomto poli zdravotníckej starostlivosti.

„Tento rok sa stal míľnikom pre ConvaTec – oslávili sme 20 rokov inovácií a spolupráce so zákazníkmi na našom krycom materiály AQUACEL®, zaviedli sme výhody technológie AQUACEL® do podtlakovej terapie rán s uvedením používania nášho systému Avelle™“, prehlásil Steve Bishop, vice-prezident divízie Advanced Wound Care (Pokročilá starostlivosť o rany) v spoločnosti ConvaTec.

„Tieto dve ceny sú uznaním viacročného výskumu a spolupráce, ktoré vyústili vyvinutím krycieho materiálu AQUACEL® Ag+ Extra, oceneného ako najviac inovatívny materiál v celom svete pre krytie rán a podporovaného svetovou vedou zaoberajúcou sa infekciami a biofilmom. Tešíme sa na ďalšiu prácu zameranú na pomoc špecialistom v odbore hojenia rán pri ich snahe docieliť čo najlepších výsledkov hojenia, pri riešení ďalších doposiaľ nepoznaných potrieb v odbore starostlivosti o rany a pri pomáhaní pacientom v ich snahe prežívať ďalej svoj každodenný život bez zdravotných ťažkostí.“

AQUACEL® Ag+ Extra je súčasťou širokej palety produktov pre pokročilú starostlivosť o rany, kam tiež patrí AQUACEL® Foam (penové krytie), nové krytie z ľahkej peny ConvaTec Foam Lite™ a nedávno na trh uvedený jednorazový podtlakový (NPWT) systém hojenia rán Avelle™.

Krycie materiály AQUACEL® obsahujú technológiu Hydrofiber® spoločnosti ConvaTec, ktorá je patentom chránená a vytvára v rane blahodarné, vlhké, hojivé prostredie1. Pôvodne bola vyvinutá na zvládnutie exsudátu a neskôr sa jej vlastnosti zlepšili pridaním striebra v iónovej forme, čo umožnilo zvládať a znižovať riziko infekcie. V poslednej dobe sa zahrnula do tohto krytia ešte moderná technológia Ag+, ktorá ničí biofilm, teda kľúčovú prekážku hojenia rany.
Technológie AQUACEL® a Hydrofiber® boli predmetom štúdia viac ako 365 klinických štúdií a odborných oznámení.

Viac informácií o produktoch spoločnosti ConvaTec na Slovensku získate na adrese www.convatec.sk alebo na bezplatnej linke služieb zákazníkom 0800 800 111.

ocenenia-jwc_B07vE1J.jpg