Informácie o likvidácii Avelle™

AVELLE systém na podtlakové hojenie rán

Krytia likvidujte podľa miestnych klinických predpisov.

Z pumpy vyberte batérie a každú súčasť zlikvidujte podľa miestnych predpisov. Použitú pumpu je potrebné zlikvidovať podľa miestnych klinických predpisov. Ak je to možné, pumpa  by mala byť dekontaminovaná a recyklovaná. Ak je kontaminovaná telesnými tekutinami, utrite ju nehorľavými antimikrobiálnymi roztokmi. Ďalšie pokyny nájdete na adrese www.convatec.com alebo sa spojte so spoločnosťou ConvaTec. Pokiaľ nie je možná dekontaminácia, mala by sa použitá pumpa zlikvidovať ako klinický odpad podľa miestnych predpisov. Recyklácia pumpy a batérií by mala prebiehať v súlade s miestnymi predpismi a tiež v súlade s nariadeniami platnými pre likvidáciu elektrického a elektronického odpadu.

Informácie získané prostredníctvom cookies používa spoločnosť Convatec na lepšie porozumenie návštevníkov a spôsobu ich interakcie s webovou stránkou. Všetky informácie sú anonymné, ale sledujú trendy, ako napríklad spôsob, akým sa pohybujú po webovej stránke.

Pokračovaním prehľadávania stránky, súhlasíte s používaním cookies. Ak si chcete zablokovať cookies pokračujte na inštrukcie.

Viac o používaní Cookies na našej stránke sa môžete dozvedieť na Politika Cookies