AVELLE™ Aplikácia

AVELLE systém na podtlakové hojenie rán

Systém AVELLE™ sa môže použiť na široké spektrum rán

 • Chronické rany
 • Akútne rany
 • Traumatické rany
 • Subakútne rany a rozpadnuté rany
 • Kožné laloky a štepy
 • Chirurgicky uzatvorené incízie

Videá

Hlboké rany
Plytké rany
Incízia rany

Produktové informácie – plná úhrada zdravotnými poisťovňami

 • A96420  AVELLE™ jednorazová pumpa + 2 ks Hydrofiber® krytia

  Hradená liečba pre A8.19

  VEĽKOSŤ KRYTIA VEĽKOSŤ VANKÚŠIKA  
krytie Hydrofiber® 16 cm x 16 cm 8 cm x 8 cm  
krytie Hydrofiber®  16 cm x 21 cm 8 cm x 13 cm  
krytie Hydrofiber®  12 cm x 21 cm 4 cm x 13 cm  
krytie Hydrofiber®  12 cm x 31 cm 4 cm x 23 cm  

Systém na podtlakové hojenie rán AVELLE™

Výhradne v špecializovaných ambulanciách ústavných zariadení, ktoré majú zmluvne dohodnuté so zdravotnou poisťovňou úhrady na systém podtlakového hojenia rán určeného pre hospitalizovaných pacientov.

PRESKRIPČNÉ OBMEDZENIE:

cievny chirurg, chirurg, ortopéd, plastický chirurg, úrazový chirurg

 

INDIKÁCIE:

 • Pooperačné rany po cievnych rekonštrukciách so vzniknutou dehiscenciou alebo manifestnou infekciou v teréne nízkej až strednej exsudácie.
 • Liečba operačných rán, ktoré sa vo včasnom pooperačnom období hoja per secundam po revaskularizačných operáciách.
 • Pooperačné rany po implantáciách TEP alebo osteosyntézach so vzniknutou dehiscenciou alebo manifestnou infekciou v teréne nízkej až strednej exsudácie.
 • Pooperačné rany po plastikách brušnej steny s použitím sieťky onlay technikou so vzniknutou dehiscenciou alebo manifestnou infekciou v teréne nízkej až strednej exsudácie.
 • Aplikované kožné štepy a lalokové plastiky kože hradené na základe verejného zdravotného poistenia, kde retencia tekutiny pod štepom/lalokom ohrozuje jeho prihojenie.
 •  Systém podtlakového hojenia rán sa nesmie použiť pre silne secernujúce alebo hlboké, resp. chobotovité alebo kontaminované rany s aktívnym zápalom, resp. anaeróbnou infekciou.

 

MNOŽSTVOVÝ LIMIT:

jeden set obsahujúci 1 pumpu + 2 krytia na 7 dní jednorazovo počas neprerušenej počiatočnej fázy liečby rany

 

Avelle je obchodná známka ConvaTec Inc. © 2015 ConvaTec Inc. AP-015984-MM EM

 

Informácie získané prostredníctvom cookies používa spoločnosť Convatec na lepšie porozumenie návštevníkov a spôsobu ich interakcie s webovou stránkou. Všetky informácie sú anonymné, ale sledujú trendy, ako napríklad spôsob, akým sa pohybujú po webovej stránke.

Pokračovaním prehľadávania stránky, súhlasíte s používaním cookies. Ak si chcete zablokovať cookies pokračujte na inštrukcie.

Viac o používaní Cookies na našej stránke sa môžete dozvedieť na Politika Cookies