Návod na použitie

Flexi-Seal™ SIGNAL™ FMS

Flexi-Seal® Signal FMS je netradičná pomôcka pre ošetrovanie pacientov s fekálnou inkontinenciou, a preto je nevyhnutné naučiť sa správne používať tento systém.

 

Príprava systému

 • Zostavte súpravu, ktorá obsahuje 60 ml striekačku so spojkou, rukavice a lubrikant.
 • Naplňte striekačku 45 ml vody alebo fyziologického roztoku.
 • Pripojte striekačku ku spojke na vstup pre plnenie balónika. 
 • Na druhý koniec katétra starostlivo upevnite zberné vrecko pomocou spojky na katétre.

 

Príprava pacienta

 • Položte pacienta na ľavý bok s kolenami pritiahnutými k hrudi. Ak nie je možné docieliť túto polohu, je možné zvoliť inú polohu, avšak umožňujúcu dobrý prístup k rektu.
 • Rektum vyšetrite prstom (per rectum), aby ste sa uistili, či nie sú prítomné konkrementy. Ak sú prítomné, potom lekár rozhodne o vhodnom spôsobe vybavenia konkrementov a o tom, či je zavedenie systému Flexi-Seal® Signal FMS pre pacienta vhodné.

 

Zavedenie systému

 • Katéter rozviňte v celej jeho dĺžke a položte ho na posteľ. Nástavec na pripojenie zberného vrecka natiahnite smerom k nohám postele pozdĺž boku pacienta. Manžeta rektálneho balónika je opatrená vrecúškom na prst pre uľahčenie zavádzania. Do tohto vrecúška vložte prst v chirurgickej rukavici, čo vám pomôže pri „vedení“ katétra pri jeho zavádzaní do rekta.
 • Koniec katétra s balónikom potrite lubrikačným gélom.
 • Prstom vloženým do príslušného vrecúška šetrne zavádzajte balónik análnym zvieračom na vonkajšie ústie až sa dostane spoľahlivo do klenby rekta. Potom vytiahnite prst z vrecúška.
 • Naplňte balónik potrebným množstvom vody alebo fyziologického roztoku pomalým stláčaním piestu. Indikátorom správneho naplnenia balónika je Signal indikátor. Približné množstvo vody bude 40 ml. Indikačná komôrka plnenia sa bude pri vstrekovaní tekutiny rozťahovať. Toto expandovanie pominie, ako náhle prestanete stláčať piest.
 • Ako zostane komôrka indikujúca plnenie nadmerne aj po skončení stláčania piestu, balónik sa neplní riadne, čo môže byť následok nesprávneho umiestnenia balónika v klenbe rekta. V takom prípade vysajte striekačkou tekutinu z balónika, znova umiestnite balónik do klenby rekta a znova ho naplňte tekutinou.
 • Odpojte striekačku od plniaceho vstupu a jemne zatiahnite za katéter, aby ste sa ubezpečili, že je balónik správne umiestnený. Tým si zároveň zabezpečíte, že stolica bude odtekať do katétra a nie okolo neho von.
 • Ohybný silikónový katéter natiahnite pozdĺž pacientových nôh tak, aby nedochádzalo k jeho zlomeniu alebo stlačeniu.
 • Všimnite si polohu indikačnej línie voči pacientovmu zadku. Podľa zmeny polohy tejto línie zistíte, či nedošlo k pohybu balónika vnútri pacientovho rekta. Ak sa tak stalo, bude možno potrebné balónik znova umiestniť.
 • Zaveste zberné vrecko pomocou popruhov na vhodné miesto po strane lôžka.

 

(Ak pozorujete podtekanie, je to zrejme tiež známka toho, že polohu balónika je nutné upraviť. Malé množstvo vlhkosti unikajúcej okolo katétru sa dá očakávať. Odporúčame preto používať počas celej doby ošetrenia podložky. Pacienti s veľmi slabým zvieračom nie sú niekedy schopní udržať katéter na mieste a môže u nich dôjsť k podtekaniu stolice.)

 

Flexi-Seal® Signal FMS je pomôcka pre ošetrovanie pacientov s fekálnou inkontinenciou.

Údržba systému

 • Často vymieňajte zberné vrecká, aby nedošlo k ich prílišnému naplneniu (maximálna kapacita je jeden liter, odporúčame však vrecko vymeniť, keď dosiahne obsah objemu 600 – 800 ml).
 • Použité zberné vrecko uzatvorte krytkou a zlikvidujte podľa protokolu na likvidáciu zdravotníckeho odpadu, používaného vo vašom zariadení.
 • Pozorujte systém pravidelne, či nie je katéter nalomený, stlačený alebo či v ňom pevné častice nepredstavujú prekážku voľného odtoku stolice.
 • Ak je silikónový katéter upchatý pevnými časticami, je možné ho prepláchnuť vodou po pripojení striekačky na irigačný vstup a stlačením piestu.
 • Tento postup opakujte, ak je potrebný pre udržanie správnej funkcie systému. Preplachovanie systému sa vykonáva len vtedy, ak je katéter upchatý pevnými časticami a nie je zabezpečený voľný odtok stolice do zberného vrecka.
 • Z času na čas katéter „pošúchajte“, čím uľahčíte jeho prietok.

 

Odstránenie systému

 • Skôr ako vytiahnete katéter z rekta, musíte najprv vypustiť náplň z balónika.
 • Pripojte striekačku k plniacemu vstupu a pomaly odsajte všetku tekutinu z rektálneho balónika.
 • Odpojte striekačku a zlikvidujte.
 • Uchopte katéter čo najbližšie pri pacientovi a pomaly ho vytiahnite.
 • Celý systém zlikvidujte podľa protokolu o likvidácii zdravotníckeho odpadu platného vo vašom zariadení.