Ako čistiť peristomálnu kožu medzi jednotlivými výmenami stomických pomôcok.

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

spoločnosť ConvaTec je svetovým výrobcom zdravotníckych pomôcok. Už 30 rokov sú zdravotnícke pomôcky pre ľudí so stómiou od našej spoločnosti dostupné aj na Slovensku. Niektoré z nich sa vyrábajú aj v závode Unomedical v Michalovciach. Tešíme sa z Vašej dôvery a garantujeme Vám dostupnosť stomických pomôcok od spoločnosti ConvaTec na Slovensku aj naďalej. Veľmi nám záleží na Vašej spokojnosti a na tom, aby ste aj vďaka našim pomôckam mohli žiť plnohodnotný život tak ako pred operáciou. Usilujeme sa o to aj zefektívňovaním výroby, a preto sa môžete stretnúť s tým, že sme niektorú pomôcku nahradili jej vylepšenou alebo úplne novou verziou. Keďže sa v poslednej dobe často obraciate na naše zákaznícke centrum s otázkou a žiadosťou o radu, ako si čo najdlhšie zachovať zdravú kožu v okolí stómie, ako si čistiť kožu v okolí stómie medzi jednotlivými výmenami stomických pomôcok, aby pomôcka dobre držala a aby ste predišli aj často sa vyskytujúcej alergii alebo kontaktnej dermatitíde, ktorá môže byť spôsobená aj práve nevhodným čistením kože medzi výmenami pomôcky, dovoľte nám odporučiť Vám postup súvisiaci s touto problematikou. Naše odporučenie sme osobne konzultovali s kožnými lekármi a dermatovenerológmi na Slovensku aj v zahraničí. Rovnako sme informácie o tejto oblasti čerpali z inštrukcií, ktoré vydal The World Council of Enterostomal Therapists (WCET), čo je svetová rada terapeutov pôsobiacich v oblasti starostlivosti o stómiu, o ranya kontinentnú starostlivosť (WCET International Ostomy Guideline Recommendations, 2014). Mali by ste vedieť, že je veľmi dôležité čistiť kožu tak, aby sa nenarúšala normálna mikroflóra peristomálnej kože, preto naše odporúčanie znie: Na umývanie kože v okolí stómie (peristomálnej kože) používajte len čistú teplú vodu (Black, P.: Treating peristomal skin problems in the community. BrJ Community Nurs, 2002, 7, 212 – 217.) V prípade, že potrebujete odstrániť zvyšky adhezívnej hmoty, ktorá zostala na koži z predchádzajúcej pomôcky, alebo odstrániť zvyšky ochrannej pasty, odporúčame Vám použiť na to určené odstraňovače náplastí Niltac alebo ConvaCare odstraňovač náplastí.

 

Buďte, prosím, opatrný v tom, čo používate, pretože aj čistiace prostriedky, ktoré sú Vám niekedy odporúčané a uvádzané ako vhodné, môžu v konečnom dôsledku narušiť kožnú mikroflóru v okolí stómie, spôsobiť alergiu alebo kontaktnú dermatitídu. Na udržanie zdravej kože má, samozrejme, veľký vplyv aj správny výber stomickej pomôcky. O tom si viac môžete prečítať tiež v našom časopise Radim 2020. V prípade, že už máte kožu v okolí stómie podráždenú, poškodenú alebo sa objavila nejaká komplikácia, kontaktujte svojho lekára alebo sestru. Veríme, že sme Vám pomohli zodpovedať jednu z Vašich najčastejších otázok. Ešte raz ďakujeme za prejavenú dôveru a sme tu pre Vás aj naďalej.

S úctou

PhDr. Beata Zabáková, PhD.
Director Marketing & Regulatory
ConvaTec Slovensko