Praktická aplikácia tvarovateľnej pomôcky – jednodielny aj dvojdielny systém

Mgr. Gabriela Chovancová, stomasestra, I. chirurgická klinika, UNLP Košice


Možno si práve vravíte, že o tvarovateľnej pomôcke sme už písali. Áno, je to tak, avšak opakovanie je matkou múdrosti. Tentokrát sa na ňu pozrieme z pohľadu zachovania si neporušenej kože v okolí stómie.


Tvarovateľná stomická pomôcka predstavuje jedinečný a patentovaný systém, preto je vhodné si ju znova pripomenúť. Určite sa nestane ošúchanou témou, pretože časopis Radim čítajú stále noví ľudia, ktorým sa predošlé čísla do rúk nedostali. Nedávna príhoda mi ukázala, že ani zdravotníci o tejto pomôcke nemajú informácie. Pri ostatnej edukácii rodiny stomičky bola medzi príbuznými aj zdravotná sestra. Zostala šokovaná, pretože robí na chirurgii, no s takýmito vreckami sa ešte nestretla. A aj preto si myslím, že je dobré o tomto unikátnom systéme hovoriť, respektíve písať.
Hlavný benefit pre pacientov vidím v tom, že si vrecko, prípadne podložku nemusia vystrihovať, čoho sa mnohí obávajú. K ďalším benefitom tvarovateľnosti patrí aj presnejšia aplikácia stomickej pomôcky, čím sa znižuje riziko podtekania do okolia stómie, a preto koža v okolí stómie ostáva zdravá a neporušená. Bezpečnosť a jednoduchosť aplikácie je základom spokojnosti stomika, ale aj jeho najbližších.

 

Dovoľte mi pomocou obrázkov priblížiť vám tvarovanie jednodielneho stomického vrecka a dvojdielnej stomickej podložky.

 

Jednodielny systém Esteem plus tvarovateľné vrecká sa skladá z tvarovateľného kolieska a samotného vrecka. Najprv si oddelíme koliesko od vrecka. Pre jednoduchšiu manipuláciu sú dané kroky očíslované.

 

Odlepíme prvú časť tvarovateľného kolieska a tvarujeme ho tak, že jemne nadvihneme materiál tvarovateľného kolieska a rolujeme podľa veľkosti stómie. Určite materiál tvarovateľného kolieska nestriháme alebo celé koliesko nevyhadzujeme!

 

Tvarovaním vyrolujeme tzv. golier.

 

Následne odlepíme ochranný kryt lepiaceho materiálu s číslom 2. Po odlepení krytu nalepíme tvarovateľné koliesko na okolie stómie.

 

Po prilepení na kožu je potrebné odlepiť aj poslednú tretiu ochrannú fóliu, aby bolo koliesko lepivé z oboch strán. Práve to býva najčastejšia chyba a pacienti si zabúdajú odlepiť práve túto ochrannú fóliu.

 

Keď už máme koliesko nalepené na koži v okolí stómie, potrebujeme ešte nalepiť samotné vrecko.

 

Vrecko nalepíme postupne, dbáme na to, aby sa nevytvorili záhyby.

 

Po prilepení je dobré vrecko ešte potiahnuť, aby sme sa presvedčili, či pevne drží a či sa neodlepuje.

 

Postup pri dvojdielnom systéme je podobný, určité odlišnosti však predsa sú.

 

Vytvarujeme otvor na podložke tak, že jemne nadvihneme tvarovateľnú časť a rolujeme ju podľa veľkosti stómie.

 

Takisto ako pri jednodielnom systéme si na podložke vytvoríme tzv. golier.

 

Podložka dvojdielneho systému sa skladá z troch ochranných krytov lepiaceho materiálu. Po vytvarovaní odlepíme prvú, tzv. kruhovú časť ochranného krytu lepiaceho materiálu.

 

Následne nalepíme podložku na okolie stómie a jemným tlakom pritláčame, aby sa nám pevnejšie nalepila.

 

Potom odstránime prvú bočnú ochrannú fóliu a pri lepení podložku jemne natiahneme, aby sa nám nevytvorili tzv. záhyby.

 

Rovnako postupujeme aj pri odstránení druhej bočnej fólie.

 

Podložku prihladíme z každej strany, aby nám pevnejšie priľnula ku koži.

 

Nezabudnime prihladiť aj z vnútornej strany v tesnej blízkosti stómie. Ak sme vytvarovali väčší otvor, môžeme ešte jemne odrolovať tzv. golier, aby tesnejšie obopol stómiu a aby výlučky zo stómie nepodtekali pod lepiaci materiál.

 

Na nalepenú podložku pripevníme stomické vrecko.

 

Po pripevnení vrecka na podložku by to malo vyzerať asi takto.

 

Záver
Verím, že ak ste ešte tvarovateľný systém nevyskúšali, tento návod vám pomôže. Akoby povedal Jaro Slávik zo známeho programu Česko-Slovensko má talent:
„Nevyskúšaš, nevieš.“