Zdravá stómia

Ak je stómia nevyhnutná, je nutné, aby chirurg svoju prácu odviedol dokonale. Stómiu musí na prednej brušnej stene nielen správne umiestniť, ale aj dokonale „našiť“, aby sa dala čo najlepšie ošetrovať. Nie vždy je to jednoduché. Vyžaduje si to mnoho skúseností a trénovaného chirurga, ktorý najmä pri plánovaných operáciách úzko spolupracuje so sestrami, vyškolenými v ošetrovaní stómie. Tie pred plánovaným výkonom navrhnú a vyznačia miesto na umiestnenie stómie.


Ako vyzerá typická zdravá stómia?
Správne vyšitá stómia vyčnieva nad úroveň kože. Nie sú na nej žiadne viditeľné zmeny a koža, ktorá býva krytá lepiacou časťou pomôcky, vyzerá presne tak isto ako zvyšná koža v oblasti brucha.


Zdravá stómia
Okolie stómie je bez macerácie, pokožka je suchá a bez viditeľných zmien
enter image description here


Základné kroky na udržanie zdravej kože:

 • pred aplikáciou pomôcky sa uistite, či je vaša koža čistá a suchá,
 • upravte veľkosť otvoru na pomôcke, aby presne zodpovedal vašej stómii,
 • uistite sa, že celá plocha lepiaceho materiálu je v kontakte s kožou,
 • pri výmene vrecka vždy používajte príslušenstvo na ošetrenie stómie.

Udržanie dokonale zdravej kože v okolí stómie je najdôležitejšou vecou, ktorú môžete urobiť. Len tak zabezpečíte, že nosenie stomickej pomôcky bude pohodlné, bezproblémové a spoľahlivé. Nie vždy je však výsledok operácie ideálny. Môže sa stať, že stómia nebude presahovať úroveň kože alebo dokonca bude pod úrovňou kože – koža v okolí otvoru sa vťahuje do hĺbky. Inokedy vzniká problém pri tesnom otvore v brušnej stene, ktorým je črevo vyvedené von. Keď obézny pacient priberie na váhe, vytvoria sa na tele kožné záhyby, ktoré zabránia pomôcke dobré priľnúť, a tak nastávajú problémy s ošetrovaním stómie a rôzne kožné zápaly.


Koža v okolí stómie je zmacerovaná,
červená, štípe a páli, na peristomálnej koži sú viditeľné zmeny.
enter image description here

Ľudia si často neuvedomujú, že podráždeniu kože v okolí stómie sa dá predchádzať. Kontakt medzi výlučkami stolice zo stómie a kožou je hlavným dôvodom vzniku podráždenia kože. Pomôcka na podráždenej koži poriadne nedrží, čo vedie k začarovanému kruhu podtekania a zhoršovania podráždenia kože.


Časté podtekanie výlučkov
pod lepivú časť vrecka zapríčiňuje podráždenie pokožky, problémy s priľ­nutím lepiaceho materiálu na kožu a diskomfort pacienta
enter image description here

 • skontaktujte sa so svojou sestrou, ktorá sa stará o ľudí so stómiou, poradí vám s ošetrením podráždenej kože,
 • zabezpečte úplný kontakt medzi lepiacim materiálom a kožou,
 • zvážte použitie ochrannej pasty, ktorá vám pomôže vyrovnať nerovnosti v okolí stómie,
 • kožu opatrne očistite a osušte,
 • pomôcku vymeňte skôr, ako sa koža naruší,
 • snažte sa používať príslušenstvo na ošetrenie stómie,
 • skúste používanie brušnej podpory (brušného pásu), ktorá vám pomôže udržať pomôcku v správnej pozícii.


Zdravá koža = zdravá stómia

Prevencia – všeobecne známy pojem. U stomika je nevyhnutné predchádzať komplikáciám. Šetrné zaobchádzanie s peristomálnou kožou sa vám odmení v podobe pohodlia a komfortu.


„Prevencia pomáha chrániť naše zdravie pred zásahmi lekárov.“
(Milan Kenda)