Absorbency and Compression

ConvaMax™ Superabsorber

ConvaMax™ vykazuje vysokú absorpčnú schopnosť aj pod kompresiou

 

Absorpcia tekutín

Exsudát vytekajúci z chronických rán môže byť agresívny pre lôžko rany a neporušenú pokožku v okolí rany. 
ConvaMax™ absorbuje vysoké hladiny exsudátu a udržuje ho v jadre krytia mimo spodinu a okolie rany.

Priemerná absorpcia krytia ConvaMax™ 174g/100cm2

ConvaMax absorpcia

ConvaMax™ - pri kompresii sme prekonali všetkých testovaných kľúčových konkurentov

 

Absorpcia tekutín pri kompresii

ConvaMax™ dokáže absorbovať a zadržať tekutinu pri štandardnej kompresii 40 mmHg, čo je bežne používaná liečba, a to najmä pri ranách na dolných končatinách alebo pri sekrécii z dolných končatín.

Absorpcia krytia ConvaMax™ 108 g/100 cm2

ConvaMax absorpcia pri kompresii

Odkaz na údaje:
In-Vitro Performance Characteristics of ConvaMax™, WHRI6045 MS161,

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE: