PREDSTAVUJEME
ConvaMax™ SUPERABSORBER

ConvaMax™ Superabsorber

ConvaMax
ConvaMax a ConvaTec

ConvaMax™ kombinuje vysokú absorpciu a retenciu, čím chráni pred nadmerným exsudátom, ktorý prispieva k narušeniu integrity pokožky.

 

Icon 1
Vysoká absorpcia tekutín*

Exsudát z chronických rán môže rozrušiť lôžko rany a neporušenú pokožku. ConvaMax™ absorbuje vysoké hladiny exsudátu do superabsorpčného jadra (SAP) (až 170 g/100 cm2), čím ho odvádza od spodiny rany a podporuje zachovanie integrity pokožky.

Icon 2
Vysoká retencia tekutín a baktérií*

Po absorpcii exsudátu zadržuje ConvaMax™ tekutinu v jadre SAP a zabezpečuje, že nepreniká naspäť do rany, obväzu alebo odevu.

Icon 3
Proteázová modulácia*2

Bolo dokázané in vitro, že krytie ConvaMax™ nielen absorbuje MMP, ale ich aj viaže. Toto znižuje nadmerné MMP v prostredí rany, čím sa podporuje hojenie.

Icon 4
Jemné a prispôsobivé*

Je jemné k pokožke, ľahko sa aplikuje a ľahko sa odstraňuje, čo vedie k spokojnosti pacienta. Ochranná modrá podložka zabraňuje úniku exsudátu do okolia a udržiava jeho tvar.
Výber krytia, ktoré efektívne kontroluje hladinu exsudátu v rane, môže mať za následok predĺženie doby nosenia, čo pozitívne vplýva na zníženie nákladov, a takisto môže pomôcť pri procese hojenia.1

Icon 5
Vhodné pre každý typ rany*

Na výber je celá škála veľkostí vhodných pre akýkoľvek typ rany. Vyberte si z adhezívnych alebo neadhezívnych verzií.

Icon 6
Dodatočná ochrana*

ConvaMax™ sa môže používať ako primárne alebo sekundárne krytie. Ak je potrebné ďalšie primárne krytie, môže sa použiť s krytiami Hydrofiber®, ako napr. AQUACEL® EXTRA™. Exsudát sa môže prenášať cez vrstvu Hydrofiber® a môže sa absorbovať pomocou krytia ConvaMax™, čo poskytuje kombináciu progresívnej vrstvy pre kontakt s ranou a vysokej absorpčnej kapacity.

*In-Vitro Performance Characteristics of ConvaMax™, WHRI6045 MS161, Data on file, ConvaTec.

Technológia skrytá vo vnútri

Blokuje tekutinu

Krytia vyrobené z bavlny, viskózy, polyestru alebo peny absorbujú tekutinu do materiálu.
Tekutina však môže pod tlakom často z krytia unikať.

ConvaMax krytie

Kedy krytie ConvaMax™ funguje najlepšie

Udržuje nadmernú vlhkosť pod kontrolou, aby ochránilo integritu pokožky

V prípadoch, kde existuje reálne riziko poškodenia pokožky v dôsledku vysokej hladiny exsudátu, je krytie ConvaMax™ ideálne. Je dostupné v neadhezívnych a silikónových adhezívnych formách, čo poskytuje úplnú flexibilitu pre podporu vášho liečebného protokolu. Toto zahŕňa tlakové obväzy alebo použitie dodatočného primárneho krytia.

 

ConvaMax neadhezivne krytie

Neadhezívne krytie.

Ideálne pre použitie na:

  • Hlbšie rany, ktoré si vyžadujú primárne krytie, napríklad hlboký vred diabetickej nohy.
  • Tunelové alebo sínusové rany s vysokou úrovňou exsudátu, ktoré je potrebné obviazať.
  • Macerované okolie rany, kde je potrebné rýchlo absorbovať exsudát.
ConvaMax adhezivne krytie

Silikónová adhezívna vrstva krytia.

Ideálna pre použitie na:

  • Povrchové rany, ktoré si nevyžadujú dodatočné primárne krytie, ako plytké venózne vredy na nohách.
  • Krehká pokožka v okolí rany, ktorá je náchylná na pretrhnutie, ako je pokožka starších ľudí alebo oblasti s odreninami.
  • Erózie, povrchové ranky, mokvajúce ložiská, ked je pravdepodobné, že sa pokožka prilepí ku krytiu.

Toto krytie je treba zaistiť pomocou pásky, obväzu alebo kompresívneho obväzu.

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE: