Dôkaz

AQUACEL® krytia

AQUACEL® Ag+ krytia

Preukázané v laboratóriu

Lepšia schopnosť zničiť biofilm a zabrániť jeho reformácii

Na in vitro modeli biofilmu AQUACEL® Ag+ Extra bola preukázaná lepšia schopnosť zničiť biofilm a zabrániť jeho reformácii..28,30

lab results


Vedecké dôkazy na kontrolovaných ranách

95 % významne vyššia redukcia biofilmu vs PHMB gáza39

V adaptovanom DFA-rozpoznanom in vivo modeli biofilmu19, na ktorom Ag+ technológia v kombinácii s Hydrofiber® technológiou preukázala:*

• 95 % vyššiu redukciu od 6. dňa (p<0,05)39††

Významne vyššiu rýchlosť epitelizácie a granulácie vs PHMB gáza39.

• 48 % viac granulačného tkaniva od 6. dňa (p<0,05)

• 24 % viac epitelizačného tkaniva od 6. dňa (p<0,05)
 

Controlled Wounds

 


Klinicky preukázané hojenie rán40

70 % zmenšenie vredovej oblasti u infikovaných rán

V prospektívnej multicentrickej neporovnávacej štúdii na 42 osobách s chronickým vredom predkolenia s rizikom vzniku infekcie alebo infikovanými ranami^, kde bol veľmi pravdepodobný výskyt biofilmu. Ag+ technológia v kombinácii s Hydrofiber® technológiou preukázala*††.

• 54 % zmenšenie veľkosti vredovej oblasti zo všetkých rán

• 70 % zmenšenie veľkosti vredovej oblasti z infikovaných ránWound Healing