Zdroje

AQUACEL® krytia

Články

„Nová generácia antimikrobiálnych krytí: AQUACEL® Ag+ Extra a výplň“ 

Štúdie

Nové antibiofilm Hydrofiber® krytie: In vitro Stanovenie miery mikrobiálneho zabíjania v biofilmoch

Nové anti-biofilm Hydrofiber® krytie: Klinická štúdia

Nové anti-biofilm Hydrofiber® krytie: Vyšetrovania In Vivo

 

„Klinický biofilm: náročná prekážka v starostlivosti o rany“

Klinický algoritmus na zistenie prítomnosti biofilmu v rane.

Klinické hodnotenie antimikrobiálneho krytia novej generácie pri jeho použití na akútne a chronické rany v praxi.

Videá

Manažment prekážok hojenia rán pomocou krytí AQUACEL® Ag+

Video ukazuje, ako sa odďaľuje hojenie rán a spôsob, akým krytia AQUACEL® Ag+ pracujú na manažmente prekážok, ktoré bránia hojeniu rán.

Ako biofilm odďaľuje hojenie rán

Ilustrácia toho, ako sa biofilm formuje a odďaľuje hojenie rán tým, že je rezistentný na lokálne antimikrobiálne látky, antibiotiká a dokonca aj na vlastné pokusy tela hojiť rany.