Natura™ konvexná tvarovateľná podložka

Informácie o stomických pomôckach

OC_SK_Konvexná podložka banner

Konvexná podložka sa prispôsobí vášmu telu a je určená pre nepravidelné stómie a bruchá, ktoré sú ochabnuté alebo mäkké. Vytvára rovnomerný tlak na peristomálnu pokožku a  zabraňuje podtekaniu pod pomôcku1 a zjednodušuje starostlivosť o stómiu.

OC_SK_Konvexné pomôcky použitie
OC_SK_Kódy konvexná podložka

Príprava pokožky

Pred aplikáciou musia byť ruky a  pokožka okolo stómie čisté, suché a bez akýchkoľvek mastných látok. Neodstraňujte z podložky ešte priesvitný ochranný kryt ani biely papier chrániaci podložku. Podložka by sa mala vytvarovať podľa tvaru a veľkosti otvoru stómie bez použitia nožníc. Keď chcete vytvoriť otvor stómie na mieru, vložte palce (alebo prsty) na okraj predstrihnutého otvoru a začnite rolovať adhezívnu časť podložky dozadu. Pomocou palcov (alebo prstov) pokračujte v rolovaní adhezíva, až kým nevytvoríte otvor požadovanej veľkosti a tvaru vašej stómie. Adhezívum sa musí rolovať. Adhezívum nenaťahujte, neťahajte, ani nestrihajte, aby ste ho zväčšili. Aplikujte okamžite po vytvarovaní.

Aplikácia podložky

Odstráňte z podložky zadný krycí papier. Nasmerujte otvor podložky nad stómiu. Na 30 sekúnd pritlačte podložku na pokožku okolo stómie. Ak obsahuje okraj z mikropóru, odstráňte zvyšný krycí papier. Vyhlaďte miesto a odstráňte záhyby.