Prevencia alebo komplikácie? Alebo ako si udržať „zdravú“ stómiu

Pre elimináciu komplikácií, ako je napríklad peristomálna dermatitída, prolaps stómie, stenóza či parastomálna hernia, je potrebné naučiť človeka so stómiou správne sa starať o stómiu, hygienu a výmenu stomického vrecka. Väčšina peristomálnych kožných komplikácií súvisí s výlučkami zo stómie, ktoré prichádzajú do kontaktu s pokožkou, a preto je dôležité zabezpečiť, aby bol odtok zo stómie oddelený od pokožky a obsiahnutý výhradne vo vreckovom systéme. Ako príklad uvediem najčastejšie problémy, s ktorými som nedávno prišla do kontaktu. Ileostómia pacienta bola vyvedená mierne nad úrovňou kože.

Pacient používal stomické vrecko s rovnou podložkou. Pri rôznej fyzickej aktivite dochádzalo k opätovnému podtekaniu a uvoľňovaniu stomického vrecka. Pacient momentálne pravidelne absolvuje chemoretapiu. Na ošetrovanie poškodenej pokožky sme použili ochranné rúška a konvexnú stomickú pomôcku s možnosťou uchytenia na opasok, aby sa zabezpečila lepšia fixácia podložky.

Na obrázku je stómia pacienta, ktorý používal stomické vrecko s rovnou podložkou. Následkom zmeny telesnej hmotnosti a vystrihovania nesprávnej veľkosti otvoru na stomickom vrecku prišlo k podtekaniu riedkeho črevného obsahu. Na poškodenú peristomálnu pokožku sme použili ochranné rúška a konvexné stomické vrecko s možnosťou uchytenia na opasok.

 

Peristomálna koža by mala vyzerať tak ako zvyšok pokožky na bruchu človeka. Ak je pokožka poškodená, stomická pomôcka k nej nepriľne a bude spôsobovať opätovné poškodenie kože. Rozličné komplikácie ho ešte viac znepríjemnia. 

Je dobré vedieť o nich a včas vyhľadať odbornú starostlivosť cez poradne pre stomikov alebo konzultáciu na bezplatnej linke Radim klub 0800 800 111.  

 

Správnym dodržiavaním určitých zásad je možné predísť komplikáciám a nepríjemným situáciám:

  • - pozorne vymerať veľkosť stómie a vystrihnúť správny otvor v základnej podložke alebo na jednodielnom vrecku,
  • - vymeniť základnú podložku alebo jednodielne vrecko ihneď po podtečení, nesnažiť sa pomôcku dodatočne upevniť alebo opraviť,
  • - základnú podložku alebo jednodielne vrecko odstraňovať z kože pomaly, nestrhávať ho naraz,
  • - nepoužívať na čistenie prostriedky s obsahom alkoholu a iné prípravky, ktoré môžu dráždiť pokožku,
  • - vymeniť alebo vyprázdniť vrecko ihneď, ako sa naplní do jednej tretiny obsahu,
  • - pri podráždení pokožky neodkladne začať s liečbou a vyriešiť problém, ktorý ho spôsobil.

 


Použitá literatúra:
https://www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni-tym/kongresy/po-kongresu/databaze-tuzemskych-onkologickych-konferencnich-abstrakt/vyznam-predoperacnej-pripravy-a-pooperacnej-starostlivosti-u-pacientov-so-stomio/
https://www.convatec.sk/starostlivost-o-stomiu/zivot-so-stomiou/starostlivost-o-pokozku/preventivna-starostlivost/