Ako je to s pohybovou aktivitou a športom u ľudí so stómiou?

PhDr. Beata Zabáková, PhD., Marketing & Regulatory Manager, ConvaTec

Program zotavovania sa me + ™ recovery od spoločnosti ConvaTec poskytuje rady a informácie o dôležitosti pohybu a fyzickej aktivity po operácii s vyvedením stómie.


Program sa zameriava na podporu obnovy, zlepšenie dlhodobých výsledkov a potenciálne zníženie rizika prietrže (parastomálnej hernie). Je to jedinečný program vytvorený spoločnosťou ConvaTec v spolupráci s odborníkmi, zdravotníckymi pracovníkmi a ľuďmi so stómiou, ktorý je založený na dôkazoch a skúsenostiach. Na Slovensku realizujeme dvojdňový akreditovaný kurz vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Kurz je organizovaný v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek. Je to prvý a jediný kurz svojho druhu v oblasti starostlivosti o stómiu.

Aké sú ciele programu?
Zlepšiť zotavenie sa po operácii, aby ste sa čo najskôr mohli vrátiť ku každodenným činnostiam.
Obnoviť vašu sebadôveru a zlepšiť všeobecnú pohodu po operácii stómie.
Pomôcť vám obnoviť mobilitu, koordináciu a rovnováhu.
Zapojiť do činnosti a posilniť brušné svaly po operácii brucha.
Znížiť riziko vzniku parastomálnej prietrže posilnením svalov brucha.

Odporúčania po operácii:
Brušné cviky a cviky na stred tela vykonávané v domácom prostredí
Začnite tri až päť dní po operácii, ak vám to zdravotný stav umožňuje.
Cviky sú vhodné pre VŠETKÝCH.
Najviac prospešné sú pre seniorov.
Chôdza
Dôležitá je každodenná prechádzka.
Po operácii postupne zvyšujte intenzitu pohybovej aktivity až na tridsať až štyridsať minút denne.

Na osobitné zváženie a na diskusiu so zdravotníckym pracovníkom sú tieto pohybové aktivity a športy: 
Beh 
Plávanie
Chôdza/turistika
Bicyklovanie
Posilňovanie/hodiny fitnes
Golf
Pilates/joga
Badminton/tenis/squash
Ragby/futbal
Vodné športy/extrémne športy/potápanie.

Myslite na tieto základné pravidlá zotavovania sa po operácii:
1. Odpočinok nie je najlepšou voľbou. Pohyb je SÚČASŤOU zotavovania sa.
2. Fyzická činnosť je určená pre každého.
3. Správnym cvičením si znížite riziko parastomálnej hernie.
4. Každý je iný. Podporujte sa navzájom.
5. Hranice neexistujú!

Beh
Potrebné je identifikovať úroveň fyzickej kondície v súvislosti s behom pred operáciou.
Najskôr sa treba zamerať na chôdzu.
Postupovať treba podľa prístupu k rekreačnému behu/chôdzi – zostaviť plán pre začiatočníkov.
Pri tomto športe sú veľmi dôležité svaly stredu tela/panvové dno – potreba posilňovania tejto oblasti.
V prípade behu na dlhšie vzdialenosti je potrebné myslieť na dostatočnú hydratáciu a náhradné stomické vrecká.

Plávanie
Dôležité je identifikovať predoperačnú schopnosť plávať a zvládnutú úroveň plávania, či ide o rekreačné plávanie, športové alebo príležitostné... Pri tomto športe je dôležitý stred tela – svaly stredu tela zapájate viac, ako si uvedomujete, a to predovšetkým pri plávaní štýlu kraul. Začnite preto cvikmi na posilnenie týchto svalov najskôr v domácom prostredí. Potrebné je dôverovať prostrediu, kde budete chodiť plávať. Existujú aj plavky pre ľudí so stómiou. Pri imunosupresii je potrebné plávaniu sa vyhnúť.Chôdza a turistika
Dôležité je identifikovať úroveň, akú ste dosahovali pred operáciou, a bežný terén – schody či náročnejší terén. Potrebné je zlepšiť dĺžku trvania chôdze po operácii až na úroveň 30 – 40 minút. Nezabúdať na chôdzu so správnym držaním tela. Veľmi dôležité je spevňovať stred tela a panvové dno. Ide o dôležité oblasti, ktoré podporujú správnu chôdzu a držanie tela. Ak pôjdete na dlhšie vzdialenosti, nezabúdajte na dôležitosť hydratácie a rovnako majte na pamäti aj zásoby, ktoré si vezmete so sebou. Pre chôdzu a turistiku však vo všeobecnosti neplatia žiadne obmedzenia. Ak plánujete stráviť vonku dlhší čas, zvážte si dopredu dostupnosť toalety/zariadenia, kde si budete môcť vyprázdniť vrecko.

Posilňovanie/hodiny fitnes
Dôležité je identifikovať úroveň, akú ste dosahovali pred operáciou – záťaž, na akú ste boli zvyknutý. Pri imunosupresívnej liečbe je potrebné vyhnúť sa verejným posiľňovniam. Zo začiatku sa bude vyžadovať starostlivosť a dohľad zo strany fyzioterapeuta, odborného poradcu v tejto oblasti alebo lekára. Do cvičenia sa môže zaradiť aj dvíhanie závaží, ale je potrebné začať s ľahkými váhami a uistiť sa, že sa používa správna technika cvičenia. Vyžaduje sa cvičenie pod dohľadom trénera. Dôležité je vyhnúť sa niektorým cvikom. Niektoré cviky, ktoré môžete cvičiť, nájdete v brožúre me+ recovery s názvom Fialová fáza.

Golf
Pri tomto športe je dôležitý stred tela, pretože ho zapájate viac, ako si možno uvedomujete. Hlavne pri rotácii a prudkom otáčaní sa. Odporúča sa najskôr používať golfové autíčka alebo vozík. Treba si dávať pozor pri dvíhaní tašky na golf. Začať treba na ploche určenej na tréning úderov s miernym otáčaním sa. Postupne sa môže prejsť na osemnásť jamiek. Nezabudnite myslieť na hydratáciu pri dlhšom pobyte na golfovom ihrisku. Myslite na sociálne zariadenia/toaletu na vyprázdnenie/výmenu stomického vrecka.

Pilates a joga
Pri tomto cvičení je veľmi dôležité zamerať sa na stred tela/panvové dno - napríklad už doma začať s cvikmi zo zelenej fázy, viac sa dozviete v programe me+ recovery. Pri imunosupresívnej liečbe sa treba vyhnúť skupinovým cvičeniam. Niektoré pohyby nemusia byť vhodné pre každého. Cvičenie si treba prispôsobiť a vyhnúť sa intraabdominálnemu (vnútrobrušnému) tlaku. Cviky nepodceňujte, aj keď sa vám zdajú ľahké a jednoduché. V skutočnosti môžu byť náročnejšie, obzvlášť pre stred tela a brušné svaly.