Sex a intimita u stomikov

Mgr. Michaela Ďuricová, sestra, Chirurgická klinika a transplantačné centrum, septické oddelenie, Univerzitná nemocnica Martin

Už len samotný pojem stómia je témou, o ktorej sa ľudia väčšinou hanbia rozprávať. Ešte väčším tabu je sex a intimita človeka so stómiou. Ľudia si často kladú otázky, či so stómiou budú môcť bez problémov fungovať aj v intímnych chvíľach, no hanbia sa opýtať nahlas, a preto tieto ich otázky zostanú nezodpovedané.


Stómia a sexualita
Väčšina ľudí, u ktorých bola vyvedená stómia, považuje tento stav za úplnú zmenu svojho života a skôr či neskôr si začnú klásť početné otázky týkajúce sa sexuálneho života: Ako ovplyvní operácia môj pohlavný život? Ako bude reagovať môj partner/moja partnerka? Budem ešte príťažlivý/príťažlivá? Čo by som mal/mala robiť? Kto by mi v tomto vedel poradiť?

Samotná choroba a jej liečba často zmenia telesný vzhľad a telesné funkcie pacienta. Niekedy ide iba o dočasnú zmenu, niekedy je však na celý život. Všetko, čím pacienti prechádzajú, ovplyvňuje ich myšlienkový pochod. Uvedomujú si, že život a zdravie už nie sú, čo bývali, a že prišlo k zmene, ktorá veľmi ovplyvňuje ich osobnosť, vnímanie ich vlastného tela a sexuality. Táto reakcia na novú situáciu nemusí vždy vyznieť negatívne, u mnohých ľudí, naopak, táto skúsenosť posilní ich osobnosť a stávajú sa silnejšími a zrelšími. Začiatok však býva úplne iný. Mnohí sa koncentrujú iba na to, aký ťažký osud ich postihol, sú nepokojní, neistí a majú strach. Je skoro prirodzené, že v tomto stave na sex skoro vôbec nemyslia. Situácia sa nezlepšuje, ak po operácii treba v liečbe pokračovať ožarovaním alebo chemoterapiou, ktoré prinášajú nepríjemné vedľajšie účinky – napínanie na vracanie, vracanie, únavu, slabosť a pod.

Liečba kolorektálneho karcinómu ovplyvňuje sexuálny život priamo, pretože pri operácii ide o zásah v malej panve. Niektorí ľudia sa cítia byť menej príťažliví pre telesné následky choroby, ktoré zmenili ich vzhľad, a začnú mať pocit neistoty, ako sa bude ich partner správať. Iní majú ťažkosti vyrovnať sa s takto zmeneným telom a sex ich prestáva zaujímať, dokonca niekedy sa im skoro vôbec nežiada. Skúsenosti ukazujú, že najväčšie prekážky v pokračovaní intímneho života ľudí so stómiou sú zväčša v ich mysliach alebo v mysliach ich partnerov. Tí, ktorí nájdu silu a prekonajú tieto vnútorné prekážky, obvykle svoj intímny život obnovia. Niekedy sa vyskytujú rôzne ťažkosti a sex už nie je taký kvalitný ako predtým, ale treba si uvedomiť, že iba malá časť sexuality u ľudí je spojená s ich pohlavnými orgánmi. Vyžaduje to však poznatok, trpezlivosť, čas a, samozrejme, aj otvorenosť medzi partnermi. To všetko môže mať priaznivý vplyv na spokojnosť v intímnom živote.

Trvá to obvykle nejaký čas, kým človek so stómiou nájde dosť energie, aby uvažoval o intímnom styku. Skôr či neskôr sa začne zaoberať myšlienkami o svojom dennom živote, chce, aby bol ako predtým a túžba po sexe sa mu tak môže vrátiť. Nie je dobré prepadnúť strachu a neistote, ako to dopadne, ale netreba sa ani nútiť, ak chýba pocit, že človek je na to pripravený.

"Sexuálna rehabilitácia je dlhodobý proces."

Obzvlášť dôležité je, aby človek pristupoval k skutočnosti, že má stómiu, uvoľnene a nerobil z toho drámu. Keď ju už raz má, patrí k nemu a nedá sa to oddiskutovať. A pokiaľ z tohto dôvodu podlieha neistote v oblasti svojej sexuality a vo vzťahu k partnerovi, mal by sa pokúsiť nechať trochu pracovať svoju pozitívnu fantáziu a pohrať sa s ňou. Veľa pomôže aj správne zvolená intímna atmosféra. Existuje mnoho typov stomických vreciek v rôznych veľkostiach a tvaroch, ktoré sa dajú pre sexuálne aktivity zhodnotiť ako najvhodnejšie. Okrem vkusnej a dômyselnej spodnej bielizne, šerpy okolo pásu, je možné použiť špeciálnu fixačnú bielizeň, ktorá zakryje a spevní pomôcku na brušnej stene a pritom neobmedzuje v pohybe. Stomici môžu použiť pri sexuálnych aktivitách taktiež aj krytky na stómiu.