Intímny život stomikov

Mgr. Michaela Ďuricová

Sexualita všeobecne je najviac opomínaným aspektom rehabilitácie po operácii, našťastie sa však v posledných rokoch táto otázka postupne otvára.


Intímny život stomikov
Ľudia, ktorým bola vyvedená stómia, sú presvedčení, že tento fakt ohrozuje ich sexuálny život. Sexualita, telesný vzhľad a psychický stav veľmi úzko spolu súvisia. Najviac cítia zmenu svojho vzhľadu tí stomici, ktorí si pred ochorením na ňom veľmi zakladali, nemajú podporu partnera, už pred ochorením mali problematický partnerský vzťah, v čase vyvedenia stómie sú slobodní a tí, ktorí majú v anamnéze psychické ochorenie. Tieto skutočnosti spolu s objavením sa sexuálnej dysfunkcie negatívne ovplyvňujú sexuálny život stomika. Sexuálne dysfunkcie vynikajú v dôsledku zníženého sebavedomia (tzv. negatívny body image).

Aj zdraví ľudia sa stretávajú so sexuálnymi problémami, nieto ešte ľudia so stómiou, ktorým operácia zmenila vzhľad tela. Odchod stolice či moču nemôžu ovládať vôľou. Majú strach, že ich stómia je viditeľná aj cez oblečenie, že sú nápadní a vzbudzujú nechcenú pozornosť. Cítia sa sexuálne nepríťažliví. Ide o veľmi náročnú situáciu. Negatívne vnímanie vlastného tela môže mať dopad na sebaúctu.

Intímny život stomikov
Intímny život je neoddeliteľnou súčasťou normálneho života nielen zdravého, ale aj chorého človeka, pričom pacienti so stómiou potrebujú intímny život snáď ešte viac ako zdraví jedinci. Často stačí pohladenie a pekné slovo, ale aj samotná erekcia a pohlavný styk hrajú mimoriadne dôležitú úlohu v tejto oblasti.

Trvá to obvykle nejaký čas, kým človek so stómiou nájde dosť energie na to, aby uvažoval o intímnom styku. Prvé pokusy o intímny kontakt nemusia byť úspešné z rôznych dôvodov. Môže sa objaviť bolesť pri dotyku miest postihnutých chorobou, môžu ešte pretrvávať následky zo šokujúceho zážitku pri oznámení diagnózy a z ťažkých dní liečby, ktoré narušili jeho sebavedomie.

Otvorenosť, vedomosť a nežnosť sú dôležitými prvkami dobrého intímneho života pre všetkých ľudí. Ak má jeden z partnerov stómiu, najmä spočiatku by mal ten druhý ukázať, že sa to týka aj jeho a mal by prijať fyzické aj duševné dôsledky ochorenia. Skúsenosti ukazujú, že najväčšie prekážky v pokračovaní intímneho života ľudí so stómiou sú zväčša v ich mysliach alebo v mysliach ich partnerov. Tí, ktorí nájdu silu a prekonajú tieto vnútorné prekážky, obvykle svoj intímny život obnovia. Niekedy sa vyskytujú rôzne ťažkosti a sex už nie je taký kvalitný ako predtým. Vyžaduje to však poznatok, trpezlivosť, čas a, samozrejme, aj otvorenosť medzi partnermi.

Sexuálne poruchy stomikov
Sexuálna dysfunkcia predstavuje kvantitatívnu poruchu sexuálnej výkonnosti, ktorá sa vzťahuje k štyrom základným komponentom ľudského sexuálneho správania – sexuálnej apetencie, sexuálnemu vzrušeniu, orgazmu a sexuálnemu uspokojeniu. Človek teda nie je schopný zúčastniť sa na intímnom vzťahu tak, ako by si želal.

Pre správnu sexuálnu činnosť je potrebná vyváženosť jednotlivých nervových zložiek – cerebrospinálnej, sympatickej a parasympatickej. Každá radikálna kolorektálna operácia spôsobuje poškodenie nervových zakončení, čo má v 16 až 100 % za následok sexuálnu dysfunkciu. Stupeň a častosť výskytu sexuálnych dysfunkcií sú priamo úmerné veku stomika a rozsahu operačného výkonu. O možnosti výskytu týchto porúch by mal byť pacient informovaný ešte pred operáciou. U niektorých ide o prechodný stav, ktorý sa časom spontánne upraví, u mnohých stomikov sú však zmeny trvalé.
Porucha sexuálnych funkcií môže byť spôsobená zmenou fyzického vzhľadu, samotnou prítomnosťou stómie či pooperačných jaziev a taktiež kolísaním telesnej hmotnosti alebo prítomnosťou určitých javov vyskytujúcich sa pri onkologickej liečbe. K týmto zmenám dochádza náhle, so stómiou nemáme čas sa vyrovnať, ako napríklad s prirodzeným starnutím. Náhla a zásadná zmena môže viesť až k uzatvoreniu sa stomika do seba, vyhýbaniu sa kontaktu a strachu z prípadného intímneho styku. Pomyselný bludný kruh uzatvára nedostatočná informovanosť, predsudky a neschopnosť otvorenej komunikácie medzi partnermi.


"Najčastejšie sexuálne problémy u ľudí so stómiou sú strata túžby po sexuálnej aktivite u mužov i žien, poruchy erekcie alebo ejakulácie u mužov, u žien je častejšia strata libida. Niekedy môže dôjsť aj k zúženiu pošvy či nedostatočnej vlhkosti s následnými ťažkosťami pri pohlavnom styku."


Treba pripomenúť, že diagnostika a liečba porúch výrazne pokročila. Existujú spôsoby liečby, ktoré v mnohých prípadoch pacientom pomáhajú. Návšteva gynekológa, urológa, andrológa a sexuológa je v tomto prípade nevyhnutná.
Aj keď sa zdá, že život ľudí so stómiou je narušený a výrazne obmedzuje veľkú časť jeho bežných aktivít, je možné s týmto zdravotným hendikepom plnohodnotne žiť. Predovšetkým záleží na rodinnom zázemí, okruhu najbližších priateľov a najmä na stomikovej pevnej vôli a odhodlanosti sa s týmito problémami vysporiadať.