Piť či nepiť

Mgr. Mária Živická, staničná sestra
II. chirurgická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

V predošlých číslach sme sa venovali vhodnému stravovaniu pri vyvedení tenkého či hrubého čreva. Teraz prinášame informácie o dôležitosti pitného režimu stomikov, hlavne pri vyvedení močového systému – urostómie.

Ľudský organizmus obsahuje 60 – 70 % vody, ktorá je nositeľom živín, odplavuje škodlivé a odpadové látky, zúčastňuje sa na prenose kyslíka a na regulácii telesnej teploty. Stomikom sa odporúča piť 8 – 10 pohárov tekutín denne, ileostomikom aj viac. Malo by ísť hlavne o nesladené a nesýtené nápoje, rozdelené do rovnomerných dávok počas celého dňa. Pri fyzickej námahe, hnačkovom ochorení a počas horúcich letných dní je nutné zvýšiť denný príjem tekutín.

Stomikom sa odporúča piť 8 – 10 pohárov tekutín denne, ileostomikom aj viac.

Špecifickým prípadom sú ľudia s urostómiou, ktorí musia piť ešte viac preto, aby eliminovali možnosť vzniku močových infekcií. Vhodné sú ovocné šťavy, hlavne brusnicová, a čistá voda. U urostomikov je dôležité udržovať kyslosť moča medzi 5,0 – 5,5 pH, čím pacient predchádza okrem bakteriálnych infekcií aj tvorbe alkalických kryštálov. K udržaniu kyslosti moču tiež slúži denný príjem vitamínu C. Dávku je však potrebné vopred dohodnúť s lekárom. Stomikom sa neodporúčajú minerálne vody, ktoré obsahujú oxid uhličitý, vyvolávajúci pálenie záhy, grganie a nafukovanie. Zo stolových vôd sa preto odporúčajú dojčenské a nesýtené minerálne vody, ktoré nie sú sýtené oxidom uhličitým. Alkohol a čierna káva sú, naopak, nevhodné.