Piť či nepiť

júla 27, 2020

Categories Bevægelse og Aktiviteter , Kost , Stomi , stomia

Mgr. Mária Živická, staničná sestra
II. chirurgická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

V predošlých číslach sme sa venovali vhodnému stravovaniu pri vyvedení tenkého či hrubého čreva. Teraz prinášame informácie o dôležitosti pitného režimu stomikov hlavne pri vyvedení močového systému – urostómie.

Ľudský organizmus obsahuje 60 – 70 % vody. Tá je nositeľom živín, odplavuje škodlivé a odpadové látky, zúčastňuje sa na prenose kyslíka a na regulácii telesnej teploty. Stomikom sa odporúča piť 8 – 10 pohárov tekutín denne, ileostomikom aj viac. Malo by ísť hlavne o nesladené a nesýtené nápoje rozdelené do rovnomerných dávok počas celého dňa. Pri fyzickej námahe, hnačkovom ochorení a počas horúcich letných dní je nutné zvýšiť denný príjem tekutín.

Stomikom sa odporúča piť 8 – 10 pohárov tekutín denne, ileostomikom aj viac.

Špecifickým prípadom sú ľudia s urostómiou, ktorí musia piť ešte viac preto, aby eliminovali možnosť vzniku močových infekcií. Vhodné sú ovocné šťavy, hlavne brusnicová, a čistá voda. U urostomikov je dôležité udržovať kyslosť moča medzi 5,0 – 5,5 pH, čím pacient predchádza okrem bakteriálnych infekcií aj tvorbe alkalických kryštálov. K udržaniu kyslosti moču tiež slúži denný príjem vitamínu C. Dávku je však potrebné vopred dohodnúť s lekárom. Stomikom sa nedoporučujú minerálne vody, ktoré obsahujú oxid uhličitý. Ten vyvoláva pálenie záhy, grganie a nafukovanie. Zo stolových vôd sa preto odporúčajú dojčenské a nesýtené minerálne vody, ktoré nie sú sýtené oxidom uhličitým. Alkohol a čierna káva sú – naopak – nevhodné.

 

 

Informácie získané prostredníctvom cookies používa spoločnosť Convatec na lepšie porozumenie návštevníkov a spôsobu ich interakcie s webovou stránkou. Všetky informácie sú anonymné, ale sledujú trendy, ako napríklad spôsob, akým sa pohybujú po webovej stránke.

Pokračovaním prehľadávania stránky, súhlasíte s používaním cookies. Ak si chcete zablokovať cookies pokračujte na inštrukcie.

Viac o používaní Cookies na našej stránke sa môžete dozvedieť na Politika Cookies