Pravidelný pohyb a cvičenie sú elixírom zdravia

Bc. Ivana Suľovská, sestra, stomaporadňa OVaÚCH, Spišská Nová Ves

Pravidelný pohyb a cvičenie patria k najúčinnejším formám prevencie chorôb. Mali by byť súčasťou nášho každodenného života. Už polhodina denne prináša množstvo pozitív. Nájsť si správnu motiváciu a začať s pravidelným pohybom predstavuje v dnešnej uponáhľanej dobe veľké „plus“ pre naše zdravie.


Spoločnosť ConvaTec má ako jediná spoločnosť na Slovensku akreditovaný tréningový program venovaný cvičeniu, pohybovej aktivite a rehabilitácii ľudí so stómiou, aby sa dokázali čo najskôr vrátiť k spôsobu života, ktorý viedli pred operáciou.

Dňa 4. júna 2019 v hoteli Karpatia v Humennom usporiadala spoločnosť ConvaTec odborný seminár venovaný sestrám pracujúcim v sieti nemocníc Svet zdravia. Zúčastnilo sa na ňom pätnásť sestier prevažne z chirurgických a onkologických odborov. Svojou prítomnosťou nás poctila aj PhDr. Tatiana Kosťová, PhD., MPH, manažérka pre ošetrovateľskú starostlivosť. Témou odborného seminára bol Pohyb a aktivita u ľudí po operácií s vyvedením stómie. Celé dopoludnie aj popoludnie sa niesli v duchu pohybu a cvičenia.

Prednášajúca PhDr. Beata Zabáková, PhD., zo spoločnosti ConvaTec nám predstavila sériu cvičení a príručiek programu me+ recovery, ktoré krok za krokom vedú k procesu zotavovania sa po operácii. Pomôžu ľuďom prinavrátiť sebavedomie, aby žili svoj život naplno aj so stómiou a mohli aktívne pracovať a plnohodnotne sa venovať svojím koníčkom. Príručky tiež poskytujú rady týkajúce sa rekonvalescencie v ďalších týždňoch, mesiacoch a rokoch.
Na teoretickú časť plynule nadviazala praktická, kde sme si ukázali niektoré cviky podporujúce správne držanie tela, vstávanie z postele, dvíhanie ťažkých bremien, ako aj posilňovanie panvového dna.
Popoludní nás odbornými workshopmi sprevádzala Mgr. Jana Rošková z chirurgie v Humennom a Mgr. Anežka Smyková zo spoločnosti ConvaTec. Obe prednášajúce nám zároveň ukázali význam a spôsob použitia nového konvexného systému s jednodielnymi vreckami a aj využitie príslušenstva na ošetrovanie stómie.


"Príručky poskytujú rady týkajúce sa rekonvalescencie."

Po takto efektívne strávenom dni, ktorý bol naplnený novými skúsenosťami a vzájomnou výmenou informácií, sme sa pobrali využiť ich v praxi, každý aktívne na svojom pracovisku.