Zákaznícke centrum Radim klub odpovedá

Mgr. Michaela Hromadová, Radim klub, zákaznícke centrum ConvaTec
Mgr. Ivana Šutková, Radim klub, zákaznícke centrum ConvaTec

Radim klub vám prináša užitočné rady ohľadom cestovania.


Parkovací preukaz
V prípade záujmu o vyhotovenie parkovacieho preukazu je potrebné, aby ste si podali žiadosť priamo na oddelení posudkových činností úradu práce, so­ciálnych vecí a rodiny v mieste svojho trvalého bydliska.
Ak máte trvalý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, požiadate o vyhotovenie preukazu v mieste prechodného bydliska.
Váš obvodný lekár musí túto žiadosť vyplniť a potvrdiť. K žiadosti treba priložiť lekárske nálezy od odborných lekárov, ktoré by nemali byť staršie ako polroka. Vyplnenú žiadosť odovzdáte na príslušnom úrade. Doba spracovania žiadosti je tridsať dní.
V prípade splnenia podmienok na vyhotovenie preukazu a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o parkovacom preukaze je potrebné úradu predložiť rozhodnutie o parkovacom preukaze, identifikačný preukaz (OP, pas) a fotografiu veľkosti 3 × 3 cm. Vyhotovenie parkovacieho preukazu je bezplatné.
Okrem parkovania na mieste vyhradenom pre ZŤP osoby má parkovací preukaz ešte jednu výhodu. Oslobodzuje vás od úhrady za diaľničnú známku. Po vydaní preukazu musíte podať žiadosť o oslobodenie, a to buď prostredníctvom portálu www.eznamka.sk alebo na vybraných obchodných miestach v krajských mestách.

 

Oslobodenie od úhrady diaľničnej známky
Držitelia parkovacieho preukazu, občania ZŤP, sú oslobodení od platenia diaľničnej známky.


Ako si podať žiadosť?
Žiadosť sa podáva na stránke tu

K žiadosti je potrebné doložiť:

  • - kópiu parkovacieho preukazu ZŤP,
  • - kópiu technického preukazu vozidla, na ktoré bude výnimka uplatnená.

Automobil musí byť, samozrejme, registrovaný na osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a na držiteľa parkovacieho preukazu vydaného podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Parkovací preukaz alebo kópiu žiadosti o oslobodenie je potrebné mať počas jazdy vždy vo vozidle. Dokladmi je potrebné sa preukázať pri prípadnej kontrole. Písomné potvrdenie o registrácii zasiela Národná diaľničná spoločnosť po spracovaní v elektronickom systéme.


Bezpečnostný pás u stomikov a cestovanie do zahraničia 
Stomik môže bez akýchkoľvek obáv šoférovať motorové vozidlo. Problém môže nastať s bezpečnostným pásom. Ten stomici najčastejšie riešia podložením bezpečnostného pásu,napríklad uterákom. Pás totiž nesmie stómiu nikdy sťahovať.
V prípade, že bezpečnostný pás nemôžete používať, môžete si vybaviť lekárske osvedčenie o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla.
Pri cestovaní na väčšie vzdialenosti sa musí pacient vybaviť dostatočným množstvom stomických pomôcok. Nielen pri cestovaní na veľké vzdialenosti, ale skoro vždy by mal mať stomik pri sebe balíček s pripravenými pomôckami na kompletné ošetrenie stómie. Ak by nastali problémy so stómiou alebo jej pomôckami, treba mať vždy pri sebe pripravený záchranný balíček pomôcok. Napríklad pri cestovaní lietadlom sa zvykne stomické vrecko nafukovať, čo je spôsobené zmenou tlaku v lietadle. Po pristátí na letisku sa vrecko, samozrejme, vráti do pôvodného stavu.
V prípade, že sa chystáte na cestu do zahraničia, mali by ste mať vždy so sebou medzinárodný preukaz stomika potvrdený ošetrujúcim lekárom, vydávaný združením SLOVILCO, a to v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.
Na nasledujúcich riadkoch vám Radim prináša zopár z vašich listov, ktoré nám posielate a v ktorých sa delíte s čitateľmi časopisu Radim o svoje radosti, starosti, postrehy a skúsenosti.

"Pri cestovaní na väčšie vzdialenosti sa musí pacient vybaviť dostatočným množstvom stómických pomôcok."