Zdravotnícka pomôcka na ošetrovanie stómie

Mgr. Ivana Šutková, Customer Service Specialist, zákaznícke centrum ConvaTec, Nitra

Radi by sme vám pomohli s odpoveďami na otázky, ktoré si položí takmer každý z vás.


Ako a kde sa dostanem k svojim pomôckam na ošetrovanie stómie?
V súčasnosti existuje široký sortiment zdravotníckych pomôcok na ošetrovanie stómie. Môžete si vybrať z dvoch základných typov: jednodielny alebo dvojdielny systém.

Ešte pred odchodom z nemocnice sa poraďte so sestrou alebo lekárom, ako a kde je možné vo vašom okolí pomôcky získať, kde sa nachádzajú najbližšie výdajne zdravotníckych potrieb alebo lekárne, ktoré pre vás pomôcky budú objednávať od distribútorov.

Pre každého človeka so stómiou sme pripravili pomoc v podobe modrej tašky, v ktorej sú pomôcky na jeden mesiac. Zo skúseností vieme, že dni po prepustení z nemocnice sú náročné, preto vám podávame pomocnú ruku, aby ste mali čas zorientovať sa a dohodnúť si, akým spôsobom a kde si budete pomôcky zabezpečovať.

Táto modrá taška obsahuje plný množstvový limit stomických pomô­cok a príslušenstva, ktorý vám na základe zákona uhradia zdravotné poisťovne (zákon 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zá­konov).

Okrem toho dostanete zadarmo modrú štartovaciu taštičku, ktorá obsahuje edukačné materiály, vzorky pomôcok a všetko, čo je potrebujete, keď vám bola vyvedená stómia.

Zdravotnícke pomôcky pre stomikov predpisujú na lekársky poukaz odborní lekári odborov chirurgia, gastrochirurgia, onkológia, urológia, gastroenterológia, praktickí lekári pre dospelých a praktickí lekári pre deti na základe odporúčania odborných lekárov uvedených odborov. Evidenciu predpísaných pomôcok vedie ošetrujúci lekár v zdravotnej dokumentácii poistenca.

Množstvá stomických pomôcok uhrádzaných zdravotnými poisťovňami na 1 mesiac:
Množstvo pomôcok pre kolostomikov na 1 mesiac:

  • Jednodielny systém: 90 ks výpustných vreciek alebo 90 ks uzavretých vreciek;
  • Jednodielny systém s tvarovateľnou technológiou Esteem+: 90 ks výpustných vreciek alebo 60 ks uzavretých vreciek;
  • Dvojdielny systém: 10 ks podložiek, 90 ks výpustných vreciek alebo 60 ks uzavretých vreciek
  • Množstvo pomôcok pre ileostomikov na 1mesiac:
  • Jednodielny systém: 90 ks výpustných vreciek alebo 90 ks uzavretých vreciek;
  • Jednodielny systém s tvarovateľnou technológiou Esteem+: 90 ks výpustných vreciek alebo 60 ks uzavretých vreciek;
  • Dvojdielny systém: 15 ks podložiek, 90 ks vreciek.

Množstvo pomôcok pre urostomikov na 1 mesiac:
Jednodielny systém: 30 ks vreciek a 10 ks nočných zberných vreciek;
Dvojdielny systém: 15 ks podložiek, 30 ks vreciek a 10 ks nočných zberných vreciek.

Môžete sa slobodne rozhodnúť, či vám bude pomôcky predpisovať váš všeobecný praktický lekár alebo odborný lekár so špecializáciou uvedenou vyššie. Na základe predpísaného poukazu na zdravotnú pomôcku vám ktorákoľvek výdajňa zdravotníckych pomôcok alebo lekáreň pomôcky objedná. Je tu tiež možnosť využívať zásielkovú službu, ktorá vám pomôcky doručí na adresu, ktorú uvediete. Táto služba je bezplatná. V prípade, že máte záujem o bližšie informácie, kontaktujte nás na zákazníckom centre Radim klub na našej telefonickej linke, ktorá je pre volajúceho zadarmo: 0800 800 111.

Pomôcky spoločnosti ConvaTec sú plne hradené všetkými zdravotnými poisťovňami a máte možnosť si ich zabezpečiť každý mesiac v množstvovom limite, ktorý je stanovený Ministerstvom zdravotníctva SR.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so stómiou nám zavolajte do zákazníckeho centra Radim klub na bezplatnú linku 0800 800 111, kde vám vždy radi a ochotne poradíme.