Nozokomiálne nákazy – Rastúci problém

Flexi-Seal™ SIGNAL™ FMS

Flexi-SealTM FMS je vytvorený na minimalizáciu šírenia nozokomiálnych infekcií, ktoré sú častou komplikáciou.

 

Zastaví Clostridium Difficile skôr, než infekcia zasiahne

Flexi-SealTM FMS je uzatvorený systém vytvorený na minimalizáciu šírenia infekcie tekutou a polotekutou stolicou.

Je vedecky dokázané in-vitro, že Flexi-SealTM FMS zastaví infekciu C. difficile.1 Uzavretý systém pomáha znižovať kontamináciu životného prostredia z iných potenciálne patogénnych baktérií, ako sú širokospektrálne baktérie produkujúce beta-laktamázu (ESBL) a Staphylococus aureus rezistentný na meticilín (MRSA).

Pomáha znížiť komplikácie a náklady

Nozokomiálne infekcie sú častou komplikáciou hospitalizácie a sú spojené s vyššou mierou úmrtnosti a chorobnosti.2 Tieto infekcie predlžujú pobyty v nemocnici, liečbu a diagnostiku, čo vedie k zvýšeným nákladom.3,4

  • Náklady súvisiace s infekciou môžu prekročiť 13 675 USD na jeden prípad.5
  • Predlžujú pobyt o 3,6 dňa na pacienta.6
  • Až 20 % hospitalizovaných pacientov sa môže nakaziť C. difficile, čo značne vplýva na dĺžku pobytu.6