Predstavujeme SIMPLY BETTER SENSE™ v manažmente stolice

Flexi-Seal™ SIGNAL™ FMS

SIMPLY BETTER SENSE™ môže pomôcť eliminovať komplikácie ako sú preležaniny a nozokomiálne infekcie.

Pomáha znížiť komplikácie a náklady

Flexi-Seal™ FMS ako súčasť protokolu starostlivosti o ľudí s fekálnou inkontinenciou môže pomôcť eliminovať nákladné komplikácie. V skutočnosti náklady na komplikácie, ako sú preležaniny a nozokomiálne infekcie, môžu byť podstatne vyššie ako náklady na spotrebný materiál.1,2

Flexi-Seal™ FMS je najpoužívanejším systémom na manažment stolice vo svete3

 

Pre pacientov

  • Navrhnutý na zníženie rizika poškodenia kože a šírenia infekcie.
  • Lepšie zvládanie fekálnej inkontinencie môže zvýšiť pohodlie a dôstojnosť pacienta.*4
  • Navrhnutý na pohlcovanie nepríjemného zápachu.

Pre opatrovateľov

  • Navrhnutý na zníženie rizika poškodenia kože a vzniku preležanín.5
  • Navrhnutý na účinné odvádzanie stolice, ktorá môže obsahovať C. difficile a iné potenciálne patogénne baktérie.
  • Jednoduché zavádzanie a odstraňovanie systému (úplné pokyny na použitie nájdete v návode na použitie).

Pre manažérov JIS (jednotka intenzívnej starostlivosti)

  • Navrhnutý na zníženie rizika poškodenia kože a šírenia infekcie, čo môže viesť k predĺženiu pobytu v nemocnici a navýšeniu nákladov na liečbu.1,2,6
  • Lepšie zvládanie fekálnej inkontinencie môže pomôcť znížiť úmrtnosť a chorobnosť. *4
  • Môže ušetriť pracovné a materiálne zdroje.7

*V porovnaní s tradičnou fekálnou inkontinenciou