Stomia je vývod z časti vášho hrubého, tenkého čreva alebo močového traktu, nad úroveň brušnej steny.

Ako sa chirurgicky vytvorí stómia?

Stómia je časť vášho hrubého čreva, tenkého čreva alebo močového traktu, ktorá bola vyvedená nad úroveň brušnej steny. Umiestnenie závisí od vášho zdravotného stavu. Stómia slúži ako alternatívny spôsob odvodu moču (v prípade urostómie), alebo stolice (v prípade kolostómie alebo ileostómie) z tela von.1

Nie všetky stómie sa vytvárajú rovnako. Líšia sa veľkosťou, tvarom, polohou aj zhotovením.2 

  • Koncová stómia: črevo sa odreže a jeho funkčný koniec sa vyvedie cez brucho nad úroveň pokožky
  • Slučková stómia: slučka čreva sa vyvedie cez brucho na povrch kože a dočasne je podopieraná plastovým mostíkom alebo paličkou
  • Dvojhlavňová stómia: obidva konce čreva sa vyvedú cez brucho na povrch kože a vytvoria sa dve samostatné stómie

V závislosti od príčiny vašej stómie, chirurg rozhodne, ktorý druh stómie je pre vás najvhodnejší.

Rovnako ako vy, tak aj každá stómia je jedinečná. Správna starostlivosť o vašu stómiu ktorá je podmienená výberom vhodných stomických pomôcok a bežnými činnosťami, ktoré patria k vášmu životnému štýlu, je rozhodujúca pre vaše pohodlie a zdravie. Ak sa stomická pomôcka prispôsobí vašej stómii a starostlivosť o stómiu bude správna, pomôže vám to návratu k aktívnemu životu.

Informácie získané prostredníctvom cookies používa spoločnosť Convatec na lepšie porozumenie návštevníkov a spôsobu ich interakcie s webovou stránkou. Všetky informácie sú anonymné, ale sledujú trendy, ako napríklad spôsob, akým sa pohybujú po webovej stránke.

Pokračovaním prehľadávania stránky, súhlasíte s používaním cookies. Ak si chcete zablokovať cookies pokračujte na inštrukcie.

Viac o používaní Cookies na našej stránke sa môžete dozvedieť na Politika Cookies